Ana Sayfa / BILGI / iş & Para / ÜFE Nedir?

ÜFE Nedir?

ÜFE Nedir?

ÜFE Nedir?

Ülkelerin ekonomik göstergelerinden önde gelen eflasyon terimine tesir eden, paranın satın alma gücündeki değişmelerini ölçmemize yarayan, üretici fiyat endeksinin(ÜFE) ne anlama geldiğini en mütevazi şekli ile anlamaya çalışalım.

Üretici fiyat endeksi tarif olarak; belirli bir dönem içinde ülke içinde üretimi meydana getirilen, yurt içinde satış imkanı bulunan ürünlerin, vakit içersindeki fiyat değişikliklerinin karşılaştırılarak ölçülebilmesine yarayan fiyat endeksidir. Üretici fiyat endeksinin tam olarak anlaşılabilmesi için ilk olarak bu şekilde bir fiyat endeksine niçin gerek duyulmuştur onu anlayalım.

Üretilen malların tüketim aşamasındaki fiyat değişikliklerini ölçen tüketici fiyat endeksine karşılık, üretilen ürünün üretim aşamasındaki fiyat değişimleri ölçen, daha duyarlı bir ekdeks oluşturmak, gerekse internasyonal fiyat endekslerini karşılaştırabilmek ve uyum sağlaması amacıyla ÜFE’nin hesaplanmasına gerek duyulmuştur. ÜFE hesaplanırken yurtdışına meydana getirilen ihracat kapsam dışı bırakılmıştır. ÜFE hesaplanırken ülke içindeki endüstri ve ziraat faaliyetleri esas alınmıştır. Aşağıda, üretici fiyat endeksinin hesaplanırken yararlandığı başlıca sektörler belirtilmiştir.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ(ÜFE) HESAPLANIRKEN YARARLANILAN SEKTÖRLER

 • Ormancılık, avcılık, ziraat
 • Balıkçılık
 • Madencilik, taş ocakçılığı
 • İmalat endüstri
 • Gaz, elektrik ve su sektörleri

Üretici fiyat endeksi hesaplanırken, kapsam içine alınmayan sektörlerde vardır. Bunlar; eğitim, komünikasyon, depolama, sıhhat ve toplumsal hizmetler, otel ve lokantalar, işaat, toptan ve parakende tecim faaliyetleridir.

Üretici tutarları endekseni hesaplamak için, ülke ekonomisi içinde üretilen ve yurtiçine satılan malları temsilen bir madde sepeti oluşturulması gereklidir. Bu malların satış ağırlıklarına, temel yıl ve cari ay fiyatlarına da gereksinim duyulur.Bu sepete dahil olacak mal grubunu belirlerken, o yıl üretimi ve satışı meydana getirilen mallar göz önüne alınmıştır. Bu alınan mallar içinde üretim ve satış paylarına gore bir sıralama yapılmış ve en tepede olan mallar bu sepete dahil edilmiştir. Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca üretilmekte ve oradan temin edilebilmektedir. Her yıl ülke ekonomisindeki değişmeler göz önüne alınarak bu veriler de değiştirilip güncellenmektedir.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİNİN HESAPLANMASINDAKİ AMAÇLAR

 1. Ülkenin verimlilik ve üretim katsayılarını belirlemek
 2. Ücret ve fiyatların ayarlanmasındaki bir numaralı ölçüt olması
 3. Fiyat haraketlerinin izlenmesi
 4. Muhasebe hesaplarına destek olması
 5. Hükümetin, uygulayacağı ekonomik politikaya karar vermesine destek olmak
 6. Yatırım kararlarının alınmasına destek olmak.

 

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE