UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.UZAY.2018-1
 
1- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-001 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak. Uydu/Uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, çözümleme raporlarını hazırlamak, Mekanik üretim takip edeni yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek, ilgili ECSS, MIL standartlarına nazaran mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak suretiyle Ar-Ge Mensubu (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
1.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Makine MühendisliğiHavacılık ve Uzay MühendisliğiUzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Alanında minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
1.2.3- Tercih edilen nitelikler;
SOLIDWORKS ya da CATIA tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak. ANSYS ya da MSC PATRAN/NASTRAN çözümleme yazılımlarını kullanabiliyor olmak. Sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, Uydu ve Uzay aracı yapıları ve mekanizmalar mevzusunda data sahibi olmak.
Uydu/Uzay ya da müdafa endüstri projelerinde elektronik kutulama ve
mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.
2- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-002 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
2.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, güvenilirlik (reliability), güvenlik (safety) ve uzay havası (space weather) faaliyetlerinde vazife almak suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
2.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
2.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik sistem yapısal modellerini, dönem şemalarını, blok diyagramlarını ve dönem elemanlarını yorumlayabilmek. Güvenilirlik ve/yada güvenlik ve/yada uzay havası (astrofizik, parçacık fiziği, dedektör teknolojileri, uzay ortamı, ışınım analizleri ve testleri, atomik oksijen, mikro meteoritler, uzay aracı yükleme tesiri vb.) mevzularında ve ilgili ECSS, MIL vb. standartlar mevzusunda data/deneyim sahibi olmak yada bu mevzularda vazife almaya istekli olmak. Mevzu ile ilgili analizleri (Güvenilirlik tahmini, FMEA, derating, ışınım “TID, DD, SEE”, atomik oksijen, mikro meteorit, uzay aracı yükleme vb.) daha ilkin yürütmüş yada yürütmeye istekli olmak.
3- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-003 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
3.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uydudaki gerçek zamanlı yazılımlarının geliştirilmesinde vazife almak; görevli olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi ihtiyaç duyulan dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
3.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
3.2.2- Tercih edilen nitelikler;
C/C++/Assembly ile programlama, Linux ve GNU araçları mevzusunda data sahibi olmak. Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), kontrol amaçlı kullanıcı arayüzü geliştirme, donanım iletişim protokolleri ve python, ruby yada java ile yazılım geliştirme mevzularında edinim sahibi olmak.
4- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-004 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
4.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uydudaki gerçek zamanlı yazılımlarının geliştirilmesinde vazife almak; görevli olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi ihtiyaç duyulan dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek suretiyle tecrübeli Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
4.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- C/C++/Assembly ile programlama, Linux ve GNU araçlarında minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
4.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), kontrol amaçlı kullanıcı arayüzü geliştirme, donanım iletişim protokolleri ve python, ruby yada java
ile yazılım geliştirme mevzularında edinim sahibi olmak.
5- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-005 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
5.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, ekipman ve uyduların İşlevsel ve Performans Testlerini gerçekleştirecek, işlevsel ve performans testlerin planlanması, icra edilmesi, raporlanması faaliyetlerini yürütmek ve kontrol dokümanlarını hazırlamak suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
5.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
5.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Uydu işlevsel testleri mevzusunda çalışmaya istekli olmak, sistem mühendisliği ve kontrol ile doğrulama mevzusunda bilgili olmak, uydu montaj, entegrasyon ve kontrol alanında çalışmaya uygun, planlı ve disiplinli, esnek emek harcama saatlerine ve vardiyalı emek harcama sistemine uygun olmak.
6- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-006 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
6.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, 3 boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak, uydu/uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, çözümleme raporlarını hazırlamak, mekanik üretim takip edeni yapmak ve mekanik montaj-entegrasyon faaliyetlerini yürütmek, ilgili ECSS, MIL standartlarına nazaran mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak suretiyle Ar-Ge Mensubu (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
6.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Makine
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
6.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Alanında tercihen mesleki tecrübeye haiz olmak, Solidworks ya da Catia tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak. Ansys yada MSC Patran/Nastran çözümleme yazılımlarını kullanabiliyor olmak, sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, uydu ve uzay aracı yapıları ve mekanizmalar
mevzusunda data sahibi olmak, müdafa endüstri projelerinde elektronik
kutulama ve mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.
7- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-007 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
7.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, optik tasarım ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, hizalama ölçümleri planlama ve gerçekleştirme mevzularında Ar-Ge çalışmalarında vazife almak suretiyle Ar-Ge Mensubu (Optik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
7.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
7.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Zemax ve/yada CodeV optik tasarım yazılımlarını iyi seviyede kullanıyor
olmak. Hoşgörü analizi, stray-light analizi, merit fonksiyonu yazmak
mevzularında data ve edinim sahibi olmak. Matlab, Labview yazılımlarını kullanıyor olmak. İlgili mevzuda, yüksek lisans yada doktora derecesine haiz olmak.
8- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-008 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
8.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek ve testlerinde vazife almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek Alt Sistemleri yada Modülleri tasarlamak, ilgili donanımların Üretim, Entegrasyon ve Kontrol Faaliyetlerini yürütmek, görevli olduğu Alt Sistem yada Modüle ilişkin olarak gereksinim duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve Donanım Geliştirme ve Destek Süreçleri kapsamında üstüne düşen öteki sorumlulukları yerine getirmek suretiyle Ar-Ge Mensubu (Donanım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
8.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda
olmak.
8.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Iletişim Sistemleri, Uydu Teknolojileri, Endüstriyel denetim, Yüksek frekans, Gömülü Yazılım mevzularında Yetişim yada bitirme projesi yapmış olmak, ileri düzey MATLAB bilgisine haiz olmak.
9- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-009 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
9.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek ve testlerinde vazife almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek Alt Sistemleri yada Modülleri tasarlamak, ilgili donanımların Üretim, Entegrasyon ve Kontrol Faaliyetlerini yürütmek, görevli olduğu Alt Sistem yada Modüle ilişkin olarak gereksinim duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve Donanım Geliştirme ve Destek Süreçleri kapsamında üstüne düşen öteki sorumlulukları yerine getirmek suretiyle Ar-Ge Mensubu (Donanım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
9.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
9.2.2- Alanında minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
9.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Sistem Mühendisliği süreçlerine aşina olmak, Sistem Tümleştirme faaliyetlerinde bulunmuş olmak, Kontrol ve Doğrulama faaliyetlerinde
bulunmuş olmak, Iletişim Sistemleri tasarımında bulunmuş olmak, Donanım Geliştirme tecrübesine haiz olmak.
10- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-010 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
10.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, güç alt sistemlerinin motor denetimi, üretim, depolama, düzenleme ve dağıtım birimlerinin çözümleme ve tasarımını gerçekleştirecek, sorumluluğu altındaki elektronik birimlerin üretilmesinde ve testlerinde etken rol alacak, uydu entegrasyon, fırlatma ve yörünge operasyonlarına destek verecek Güç Elektroniği ve/yada elektrik motor sürücüleri mevzusunda tecrübeli Ar-Ge Mensubu (Elektronik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
10.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
10.2.2- Güç Elektroniği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak yada Güç Elektroniği alanında minimum 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
10.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Analog ve Güç Sistemleri (tercihen Güneş Paneli-Pil Sistemleri) Tasarımı mevzusunda bilgili, bilhassa anahtarlamalı güç kaynakları (SMPS) topolojilerine yada elektrikli motor sürücü ve denetleyici donanımına hakim olmak, Şematik ve baskı dönem tasarımı mevzularında data sahibi olmak, ilgili tasarım ve çözümleme araçlarının ve güç elektroniği kontrol cihazlarının kullanımı mevzusunda deneyimli olmak, Güç Elektroniği mevzusunda lisansüstü eğitimini tamamlamış ya da sürdürüyor olmak.
11- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-011 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
11.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üstünde yer alacak Elektrikli İtki Sistemine ilişik İtki Motoru, Yakıt Besleme, Güç İşleme ve Denetim Birimi testlerini gerçekleştirmek, ilgili kontrol raporlarını ve dokümanlarını hazırlamak, testler için lüzumlu ekipmanların tedariklerinde ve altyapının kurulumunda destek sağlamak, testler sonucu elde edilmiş verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi sağlamak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve kontrol faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonun hazırlamak ve Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin kontrol aktivitelerinde vazife almak suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
11.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Fizik,
Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
11.2.2- Gaz/sıvı akış sistemleri ve elektronik birim testleri mevzusunda minimum 2(iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
11.2.3- Tercih edilen nitelikler;
İş tanımına uygun mevzuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Kontrol düzeneği kurulumu, kontrol planlaması ve dokümantasyonu mevzusunda deneyim sahibi olmak. Labview ve Matlab kullanabiliyor olmak. Vakum sistemleri kullanımında deneyim sahibi olmak. Elektrikli itki sistemleri mevzusunda data ve/yada deneyim sahibi olmak.
12- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-012 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
12.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üstündeki görüntü işleme ve kayıt işlevlerinin sayısal tüm dönem tasarım yöntemleriyle FPGA’ler üstünde gerçekleştirmek ve doğrulamak, geliştilen FPGA tasarımlarının yer alacağı elektronik donanımların tüm tasarım, gerçekleştirim, üretim ve kontrol süreçlerinde çalışmak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve kontrol faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonu hazırlamak, görüntü işleme ve kayıt birimlerinin Sayısal Tümdevre Tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
12.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
12.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
12.2.2- FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama şekilleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üstüne minimum 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
12.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Sayısal Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, Sayısal sinyal/görüntü işleme ve görüntü sıkıştırma uygulamaları mevzusunda data sahibi olmak, görüntü/sinyal işleme alanlarında ders almış yada lisansüstü tahsil yapmış yada yapıyor olmak, ilgili tasarım ve çözümleme araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak. Süratli veri iletim arayüzleri yada yüksek süratli sayısal dönem tasarımı mevzularında data ve/yada deneyim sahibi olmak.
13- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-013 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
13.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üstündeki Yönelim ve Yörünge Denetim birimlerinin kestirim, denetim, sinyal dönüşüm ve arayüz yönetim/uyumlandırma işlevlerinin sayısal tümdevre tasarım yöntemleriyle FPGA’ler üstünde gerçekleştirmek ve doğrulamak, geliştilen FPGA tasarımlarının yer alacağı elektronik donanımların tüm tasarım, gerçekleştirim, üretim ve kontrol süreçlerinde çalışmak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve kontrol faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Yönelim ve Yörünge Denetim birimlerinin Sayısal Tümdevre Tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
13.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
13.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama şekilleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üstüne data ve/yada mesleki tecrübeye haiz olmak. MIL-STD-1553, CAN, RS-232 vb. arayüzleri ve kullanım özellikleri hakkında data ve/yada deneyim sahibi olmak. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog sinyal dönüşümü ve değişik özelliklerde çevresel birimlerin elektronik kontrolü hakkında data ve/yada deneyim sahibi olmak. Kestirim/denetim algoritmaları ve sayısal yöntemlerle gerçekleştirimi hakkında data ve/yada deneyim sahibi olmak.
14- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-014 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
14.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üstündeki Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin denetim, sinyal dönüşüm ve arayüz yönetim/uyumlandırma işlevlerinin sayısal tümdevre tasarım yöntemleriyle FPGA’ler üstünde gerçekleştirmek ve doğrulamak, geliştirilen FPGA tasarımlarının yer alacağı elektronik donanımların tüm tasarım, gerçekleştirim, üretim ve kontrol süreçlerinde çalıştırmak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve kontrol faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonu hazırlamak. Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin Sayısal Tümdevre Tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
14.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik MühendisliğiElektrik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda
bitirebilecek durumda olmak
14.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama şekilleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üstüne data ve/yada iş tecrübesi sahibi olmak. MIL-STD-1553, CAN, RS-232 vb. arayüzleri ve kullanım özellikleri hakkında data ve/yada deneyim sahibi olmak. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog sinyal dönüşümü ve değişik özelliklerde çevresel birimlerin elektronik kontrolü hakkında data ve/yada deneyim sahibi olmak. Denetim algoritmaları ve sayısal yöntemlerle gerçekleştirimi hakkında data ve/yada deneyim sahibi olmak.
15- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-015 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
15.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, elektronik dönem tasarımı, simülasyonu, doğrulanması ve testlerinde vazife almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini izlemek, görevli olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak, uydu entegrasyon faaliyetlerine katılmak suretiyle Ar-Ge Mensubu (Elektronik Dönem Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
15.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
15.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik donanım projelerinde deneyim sahibi olmak. Ekip çalışmasına yatkınlık, Şematik – PCB seviyesi dönem ve sistem tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı (Altium Designer tecrübesi), donanım tasarımı ve hata ayıklama, işlemci mimarileri ve arayüzleri, hafıza birimleri, MIL-STD-1553B, CAN-BUS şeklinde iletişim protokolleri, yüksek güvenirlikli tasarım ve yedeklilik mevzusunda data sahibi olmak.
16- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-016 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
16.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, elektronik dönem tasarımı, simülasyonu, doğrulanması ve testlerinde vazife almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini izlemek, görevli olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak, uydu entegrasyon faaliyetlerine katılmak suretiyle Ar-Ge Mensubu (Elektronik Dönem Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
16.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
16.2.2- Alanında minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
16.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik donanım projelerinde deneyim sahibi olmak. Ekip çalışmasına yatkınlık, Şematik – PCB seviyesi dönem ve sistem tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı (Altium Designer tecrübesi), donanım tasarımı ve hata ayıklama, işlemci mimarileri ve arayüzleri, hafıza birimleri, MIL-STD-1553B, CAN-BUS şeklinde iletişim protokolleri, yüksek güvenirlikli tasarım ve yedeklilik mevzusunda data sahibi olmak.
17- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-017 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
17.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Denetim alt sistemi (YYKS) kapsamındaki donanımların ve yazılımların Kontrol ve benzetim ortamlarını oluşturmak, testleri ve benzetimleri gerçekleştirmek, uydu entegrasyonu, işlevsel ve çevresel testlere katılmak, fırlatma sonrası devreye alma faaliyetlerine katılmak, gereksinim yönetimi ve takip edeni yapmak, sistem mühendisliği araçlarını kullanmak, tedarikçi firmalarla ve proje paydaşlarıyla teknik mevzularda Türkçe ve İngilizce yazışmaları ve sözlü müzakereleri yürütmek, dokümantasyon oluşturmak ve güncelliğini izlemek suretiyle AR-GE Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
17.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
17.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Denetim Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tayyare Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
17.2.2- MATLAB ile kestirim / denetim algoritması geliştirme mevzularında daha ilkin ders projesi yapmış ya da mesleki tecrübeye haiz olmak ve ilgili tecrübeyi
belgelendirmek.
17.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Teknik mevzularda sözlü ve yazılı yazışma ve etkili sunum kabiliyetlerine ve nu mevzuda tecrübeye haiz olmak. MATLAB ve C/C++ kullanarak görsel arayüzlü kontrol yazılımı hazırlama mevzusunda deneyim sahibi olmak.
18- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-018 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
18.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Denetim alt sistemi (YYKS) kapsamında, MATLAB ve Simulink yazılımları ile algoritma geliştirebilmek ve modelleme yapabilmek, yazılım geliştirme projelerinde çözümleme, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon kontrol faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (kontrol, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde vazife almak, gerçekleştirilmesinde vazife almış olduğu yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, görevli olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında görevlendirilmek suretiyle AR-GE Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
18.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
18.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Denetim Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tayyare Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda bitirebilecek durumda olmak.
18.2.2- Dinamik Sistem Modelleme mevzusunda daha ilkin ders projesi yapmış ya da mesleki tecrübeye haiz olmak ve ilgili tecrübeyi belgelendirmek.
18.2.3- Tercih edilen nitelikler;
C ve C++ programlama dilleri, sistem mühendisliği araçları ve sistem mühendisliği süreçleri hakkında data sahibi olmak.
19- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-019 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
19.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, MATLAB ve Simulink yazılımları ile algoritma geliştirebilmek ve modelleme yapabilmek, yazılım geliştirme projelerinde çözümleme, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon kontrol faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (kontrol, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde vazife almak, gerçekleştirilmesinde vazife almış olduğu yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, görevli olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında görevlendirilmek suretiyle AR-GE Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
19.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
19.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Denetim Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tayyare Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
19.2.2- Dinamik Sistem Modelleme, MATLAB ve Simulink programlama dillerine hakim ve tecrübeli olup minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
19.2.3- Tercih edilen nitelikler;
C / C++ programlama dilleri, sistem mühendisliği araçları ve sistem mühendisliği süreçleri hakkında data sahibi olmak.
20- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-020 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
20.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında geliştirilen / tedarik edilen Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Denetim alt sistemi (YYKS) donanımlarının ve yazılımlarının Kontrol ve benzetim ortamlarını ve yazılımlarını oluşturmak, testleri ve benzetimleri gerçekleştirmek, uydu entegrasyonu, işlevsel ve çevresel testlere katılmak suretiyle AR-GE Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
20.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
20.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş yada 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar süreci sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
20.2.2- MATLAB ve C/C++ ile yazılım geliştirmiş olmak, daha ilkin donanım / yazılım entegrasyonu yapmış olmak ve ilgili tecrübeyi belgelendirmek.
20.2.3- Tercih edilen nitelikler;
MATLAB ve C/C++ kullanarak görsel arayüzlü kontrol yazılımı hazırlama mevzusunda deneyim sahibi olmak. MIL-STD-1553B ve CAN şeklinde iletişim protokolleri kullanan yazılım geliştirmiş olmak. Bilgisayar üstünde koşan yazılımlar üstünden gömülü sistemlere erişim elde etmiş
olmak.
Uydu projeleri kapsamında Proje Kalite Denetim çalışmalarında vazife almak suretiyle Ar-Ge Mensubu istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
21.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
21.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Tayyare Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
21.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Teknik fotoğraf/teknik doküman bilgisine haiz olmak. İş tanımına uygun mevzuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Proses ve ürün kalite denetim faaliyetleri mevzusunda deneyim sahibi olmak. Proje yapılandırmasında vazife almış olmak. Alanında ulusal ve internasyonal standartlara data sahibi olmak. Tasarım aracı (CAD) bilgisi sahibi olmak. Metroloji bilgisine haiz olmak.
22- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-022 AR-GE Mensubu pozisyonu için;
22.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uzay uyumlu kablaj tasarımı, kablo listelerinin oluşturulması, kablaj üretimin denetlenmesi, konektör, kablo, pin şeklinde kablolama ürünlerinin seçimi, kablaj testi, kutu içi kablolama mevzularında vazife almak suretiyle Ar-
Ge Mensubu (Kablaj Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
22.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
22.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
22.2.2- IPC 620 standardı eğitimlerini almış olmak ve sertifikasına haiz olmak.
22.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Zuken, Harnware, Mentor şeklinde kablaj programlarından minimum birini daha ilkin kullanmış olmak. EMC/EMI mevzularında data ve edinim sahibi olmak. Askeri kablaj üretimi mevzusunda tecrübeye haiz olmak, Temel Microsoft programlarını (Word, Excel, Visio vb.) kullanabilmek, Harness üretim bordlarını hazırlayabilecek, Kablaj tasarımı ve üretimi mevzularında vazife almış olmak.
Uydu projeleri kapsamında, üretim dokümantasyonunun yapılması, montaj prosedürü oluşturma, ilgili ESA standartlarına nazaran kart üretim proseslerinin
oluşturulması ve takip edilmesi, iş akışlarının yönetilmesi ve yüzey monte – delik içi montaj mevzularında vazife almak suretiyle Ar-Ge Mensubu (Üretim Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
23.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
23.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Iletişim Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
23.2.2- Kart üretim prosesleri mevzusunda minimum 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak.
23.2.3- Tercih edilen nitelikler;
ESA ve IPC kart üretim standartları mevzusunda data sahibi olmak. Elde dizgi ve otomatik kart dizgi proseslerinde edinim sahibi olmak. Kart, araç-gereç ve komponent teknolojileri hakkında data sahibi olmak.
24- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-024 AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;
24.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında optik üretim laboratuvarı altyapı ve aygıt bakım, onarım, denetim ve takip edeni çalışmalarında vazife almak suretiyle Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
24.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
24.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki senelik ön lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik, Makina, Denetim-Otomasyon programlarından birini bitirmiş olmak.
24.2.2- Mekanik döşem bakım-onarım mevzusunda minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
24.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Üretim altyapılarında yer edinen basınçlı hava kompresörleri, jeneratörler, arıtma sistemleri, kazan, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri ile CNC tabanlı üretim sistemlerinin bakım, onarım, denetim ve takiplerini yapabiliyor olmak. Mekanik/Elektrik projeleri okuyabilme ve müdahale mevzusunda tecrübeye haiz olmak.
Uydu projeleri kapsamında, uydu donanımlarının ekipman ve uydu seviyesi mekanik entegrasyon ve montaj çalışmalarını gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
25.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
25.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki senelik ön lisans eğitimi veren; Makine, Mekatronik programlarından birini bitirmiş olmak,
25.2.2- Mekanik üretim ve montaj mevzularında minimum 2(iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak,
25.2.3- Son müracaat zamanı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
25.2.4- Tercih edilen nitelikler;
Teknik fotoğraf okuyabilmek hoşgörü bilgisine haiz olmak, Ekip tezgahlarını kullanabilmek ve üretim yapabilmek, Solidworks ve Catia programlarını kullanabilmek, Duyarlı montaj yapabilmek.
26- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-026 AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;
26.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uydu montaj, entegrasyon ve kontrol faaliyetlerinde
çalışmak suretiyle Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
26.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
26.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki senelik ön lisans eğitimi veren; Elektronik,
Endüstriyel Elektronik, Elektronik Iletişim, Elektronik Teknolojisi
programlarından birini bitirmiş olmak.
26.2.2- Elektriksel ekipman ve kablaj montajı mevzularında minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak,
26.2.3- Son müracaat zamanı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
26.2.4- Tercih edilen nitelikler;
PLC otomasyon sistemlerinin bakım onarım ve idamesini yapabilmek. Elektrik panosu hazırlayabilmek ve elektrik projelerini okuyabilmek, kart üretim ortamında kullanılan cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilmek, HVAC, ısıtma-soğutma sistemleri, buğu sistemi, pnömatik sistemler, mekanik sistemlerin kurulum, işletme, periyodik bakım – arıza mevzularında data sahibi olmak, UPS bakım onarım (Statik ve dinamik), TEMPEST mevzusunda çalışmış olmak.
Uydu projeleri kapsamında, yer istasyonu ekipmanları montaj, entegrasyon ve kontrol faaliyetlerinde çalışmak suretiyle Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Vazife Yapacağı Kent : Ankara
27.2- Adaylarda Aranacak Hususi Koşullar
27.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki senelik ön lisans eğitimi veren; Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Iletişim, Elektronik Teknolojisi
programlarından birini bitirmiş olmak.
27.2.2- Elektrik zayıf akım yada iletişim sistemleri mevzularında minimum 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye haiz olmak.
27.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Elektrik güçlü akım ve zayıf akım sistemlerinin bakım onarım ve idamesini yapabilmek. Rack kabin ekipmanları, patch açık oturum ve CAT 5/6 montajı mevzularında edinim sahibi olmak. RF kablo ve konnektör çeşitlerinin montajını yapabilmek. RF ekipmanlar mevzusunda genel data
sahibi olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış yada tecilli olmak (adam adaylar için).
c) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar haricinde erteleme edilmiş hükümler hariç olmak suretiyle; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı şeklinde yüz kızartıcı yada onur ve haysiyeti kırıcı suçtan yada kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı izahat, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine yada Ulusal Güvenlik Kurulu’nca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti yada iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Ar-Ge Mensubu pozisyonları için aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Averajı; Lisans Mezuniyet Averajının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Averajının %20’sinin
toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not averajları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) Deneyim yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da düzgüsel tahsil sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (hazırlık sınıfı eğitim süresi yada herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Süreci sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle nazaran sıralaması yapılırken 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Sonbahar Süreci sonu transkriptlerindeki averajları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem müracaat esnasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen müracaat koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
f) Ar-Ge Mensubu pozisyonu için: alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda
Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi şart olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not averajının %50’si, yüksek lisans not averajının %10’u ve lisans not averajının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında icra eden adaylar için lisans not averajının %50’si ile doktora not averajının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için aday puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
FORMÜL Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi Talep Edilen İş İle İlgili Mesleki Deneyim Talep Edilen İşe Ilişkin Eğitim Sertifikası Deneyim
([1] [2])
Aday
Puanı
Hesaplama Ağırlıklı Mezuniyet Not Averajı=(x) Güw
360 
(z) (x)+(y)+(z)
Azami
Puan
4 5 1 10
* Üniversit e not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not averajları,
Üniversit
e not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not
averajları,
Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılarak 4’lük sisteme çevrilecektir.
Imtihan Türü KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE CAE CPE
*Tüm Referans
Kodları İçin
70 84 221 561 B B C
*Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için şart olarak aranmaz.
KPDS : Kamu Mensubu Yabancı Dil Imtihanı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Imtihanı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Düzey Tespit Imtihanı
TOEFL IBT : Kontrol of English as a Foreign Language – Web-Based Kontrol TOEFL CBT : Kontrol of English as a Foreign Language – Computer-Based Kontrol TOEFL PBT : Kontrol of English as a Foreign Language – Paper-Based Kontrol FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans yada doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede minimum üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri esnasında Türkçe, İnkılap Zamanı şeklinde aslolan alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünün İngilizce alındığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresinden İş Müracaat Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Müracaat için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek müracaat yapılması zorunludur). İş Müracaat Sistemi kanalıyla meydana getirilen başvurular haricinde müracaat kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 04/06/2018 Pazartesi günü saat 17.00‘ye kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, duyuru referans kodu üstünden değerlendirilecektir. Adaylar, iş müracaat sisteminden duyuru referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden meydana getirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona müracaat yapabilecektir.
d) Ar-Ge Mensubu pozisyonları için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine nazaran, alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine nazaran en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata çağrı edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana haiz tüm adaylar mülakata çağırılacaktır.
e) Ar-Ge Mensubu pozisyonlarına müracaat icra eden adaylardan lisans öğrenimlerini yurt haricinde tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, doktora öğrenimini yurt haricinde tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşular” bölümünün (f) maddesi şart olarak aranmayacak olup, bu adaylar ek olarak değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine nazaran, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata çağrı edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana haiz tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.
g) Ar-Ge Mensubu pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş müracaat sistemine girmiş oldukları beyana nazaran değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması yada aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin tamamlanmamış olması durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.
Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
Mezuniyet belgesi – Çıkış Belgesi fotokopisi (lisans ve var ise üstü) yada 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Süreci sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı. (Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların
denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),
Lisans (ve var ise üstü) transkript belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Sonbahar Süreci sonu genel ortalamayı gösterir belge),
Yabancı dil imtihanı netice belgesinin fotokopisi (yada eğitim dilinin %100 İngilizce
bulunduğunu gösterir belge),
İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ilişik belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)
Üniversiteye Giriş Imtihanı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM Onaylı yada Netice Belgesi Denetim Kodu Olan İnternet Çıktısı)
Üniversiteye Giriş Imtihanı Netice Belgesi (ÖSYM Onaylı yada Netice Belgesi Denetim Kodu olan web çıktısı),
h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş müracaat sistemine girmiş oldukları beyana nazaran değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması yada aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin tamamlanmamış olması durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.
Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
Mezuniyet belgesi – Çıkış Belgesi fotokopisi (ön lisans ve var ise üstü) (Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de
getirmeleri gerekmektedir),
Ön Lisans (ve var ise üstü) transkript belgesi
İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ilişik belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) duyuru edilecektir.
İletişim Detayları:
Adres :TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara
E-posta :uzay.insan.kaynaklari.birimi@tubitak.gov.tr
Telefon :0312 210 13 10 /1637-1638-1235
[1] Referans kodlarında belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmemektedir.
[2] Referans kodlarında belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmemektedir. (Eğitim süresi 1 gün (8 saat) ve üstü olan sertifikalar dikkate alınacaktır).
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi
aranmaz)

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE