Ana Sayfa / BILGI / Kariyer / Kamuda Terfi Nasıl Alınır?

Kamuda Terfi Nasıl Alınır?

Kamuda Terfi Nasıl Alınır?

Kamuda Terfi Nasıl Alınır?

Devlet memurlarının  terfi alabilmesi için lüzumlu koşullar ilgili yönetmelik ile belirlenmiştir. Görevde yükselme esaslarını belirleyen bu yönetmelik; tahsil düzeyi, hizmet süresi, disiplin şartları ve imtihan şartlarını kapsar.

Tahsil düzeyi şartı;

 • Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için minimum dört senelik yükseköğrenim,
 • Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için minimum iki senelik yükseköğrenim,
 • Işgören, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Denetim İşletmeni, Sürücü ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için minimum orta tahsil, görmüş olmaları şarttır.

Sadece, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlenmiş olması kaydıyla, hizmet alanıyla ilgili iki senelik yükseköğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta tahsil üstüne kurumlarınca oluşturulan minimum iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen tahsil şartı aranmaz.

Hizmet süresi şartı;

Kurumlar, görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunmuş olduğu kurumda yada öteki kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. Bu sürelerin minimum altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması gerekir.

Disiplin Şartı

Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları hususi yönetmeliklerinde belirler.

Imtihan şartı

 • Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda;
 • Öteki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarı göstermiş olmaları gerekir.

Duyuru ve müracaat

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro yada pozisyonlar yazılı sınavlardan ilkin duyurulur. Kurumların personel işlerinden görevli birimlerine meydana getirilen başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi web sitelerinde duyuru edilir.Yazılı imtihan, bu sınava ilişkin mevzu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, yöresel idareler için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak suretiyle, ilgili kurumlarca belirlenecek mevzularda yapılır.

Sözlü imtihan

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki öteki görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan adım atmak suretiyle duyuru edilen kadro yada pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

İlgili personel, imtihan kurulunun her bir üyesi tarafınca;

 • Imtihan mevzularına ilişkin data düzeyi,
 • Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel kültürü ve genel kabiliyeti,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üstünden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik averajı alınarak personelin sözlü imtihan puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üstünden minimum yetmiş puan alanlar başarı göstermiş sayılır.

Başarı Sıralaması

Görevde yükselme suretiyle duyuru edilen boş kadro yada pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

 1. Hizmet süresi fazla olanlara,
 2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
 3. Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan adım atmak suretiyle başarı sıralaması belirlenir.

 

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE
Copied!