Ana Sayfa / BILGI / iş & Para / Fizibilite Raporu Nasıl Yazılır?
is para superonline eu
is para superonline eu

Fizibilite Raporu Nasıl Yazılır?

Fizibilite Raporu Nasıl Yazılır?

Fizibilite Raporu Nasıl Yazılır?

Bir proje ile ilgili kati yatırım sonucu alınmadan önceki aşama fizibilite raporunun hazırlanmasıdır. Yapılması kabul edilen yatırım ile ilgili olarak ekonomik, finansal ve teknik araştırmaların yapılarak, yatırımın karını ve zararını ortaya koyan bir araştırmadır.

Fizibilite emek harcaması, endüstriyel bir projeye ilişkin olarak yatırım sonucu için ekonomik, teknik ve finansal temel sağlamalıdır. Bu rapor, uzmanlık isteyen bir iş olup, ekip çalışmasını gerektirir. Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin oluşturduğu proje ekibi bunu yapar.

Fizibilite emek harcaması, endüstriyel bir projeye ilişkin olarak yatırım sonucu için ekonomik, teknik ve finansal temel sağlamalıdır. Pazar durumu, tesis kapasitesi, araç-gereç girdileri ve işletmenin müessese bölgesi ile ilgili mevzuları ihtiva eder.

Fizibilite raporu hazırlanmasının başlıca amaçları şunlardır:

 • İşletmenin kurulmasına kati karar vermek
 • Hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
 • Yatırımın finansal portesini (mali yükünü) ortaya koymak ve finansman için destek olacak kuruluşlara fizibilite raporunu sunmak
 • Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi benzer biçimde devletin sağlamış olduğu olanaklardan yararlanmak suretiyle fizibilite raporunu DPT benzer biçimde ilgili kamu organlarına sunmak
 • Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu ve işleyişi esnasında karşılaşılabilecek güçlükleri evvelinde tahmin ederek, lüzumlu tedbirleri almak

​Fizibilite Etüdleri

Ekonomik Etüd

 • Pazar araştırması ve talep tahmini: İşletme büyüklüğünün saptanmasında esas alınan fazlaca mühim bir çalışmadır. Evvelinde belirlenen mamülle ilgili temel detayları sağlamayı amaçlar.
 • İşletme büyüklüğünün saptanması: Üretim kapasitesinin belirlenmesi sorunudur. Belirli sürede üretilebilecek malın hacim yada sayısı hesaplanır.
 • İşletmenin müessese yerinin seçimi: Maliyetleri minimuma indirmesi için işletmenin nerede kurulacağının araştırılmasıdır.

Teknik Etüd

Teknik etüdün kapsamına giren başlıca mevzular şunlardır:

 • Projenin tejnik tanımı, ham madde ve destek madde etüdleri, laboratuar testleri
 • Üretilecek malların nitelikleri, yan ürün ve artıkların çeşitleri
 • İnşaat işleri
 • Tesisin yerleşme planı
 • Makine ve teçhizat seçimi
 • Montaj işlerinin kim tarafınca, iyi mi yapılacağı

Finansal (Mali) Etüd

Finansal etüdün ele almış olduğu mevzular şunlardır:

 • Yatırım tutarının hesaplanması
 • İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması
 • Finansman kaynaklarının saptanması
 • Organizasyon durumu
 • İşletmenin karlılık durumuyla ilgili analizler

Raporun Hazırlanması

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak fizibilite raporu hazırlanırken şu adımlar izlenir:

 • Yatırım mevzusu saptanır ve pazar araştırması yapılır.
 • Yapınak yeri ve çalışanların sayısı belirlenir.
 • Üretim teknolojisine karar verilir.
 • Senelik üretim miktarı belirlenir.
 • Senelik gelir ve giderlerin hesabı yapılır.
 • Yatırımın karlılığı hesaplanır.

Bu bilgilerin yer almış olduğu bir rapor hazırlanmış olur. Rapor sonucuna gore yatırıma karar verilir.

Fizibilite raporunun amacı bir firmanın kurulmasına karar vermektir.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE