Edebiyat alanında ünlü kişiler, ünlü türk edebiyatçıları sanatçılar kimlerdir, ünlü türk edebiyatçısı insanlar isim listesi

Ünlü Türk Şairler – Edebiyat alanında ünlü kişiler

A

 • Abdi
 • Abdi Şarkikarahisarlı
 • Abdullah Bosnevi
 • Abdullah Rıza Ergüven
 • Abdullah Vassaf Efendi
 • Abdurrahman Abdi Paşa
 • Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı
 • Abdülahad Nûrî
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Abdülkadir Budak
 • Abdürrahim Karakoç
 • Abdürrahman Eşref
 • Adem Dede
 • Adnan Azar
 • Adnan Satıcı
 • Adnan Yücel
 • Afşar Timuçin
 • Ahmed Arif
 • Ahmed Paşa (şair)
 • Ahmed-i Dâ’i
 • Ahmedi
 • Ahmet Ada
 • Ahmet Antmen
 • Ahmet Günbaş
 • Ahmet Güntan
 • Ahmet Haşim
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Ahmet Necdet Sözer
 • Ahmet Oktay
 • Ahmet Remzi Akyürek
 • Ahmet Selçuk İlkan
 • Ahmet Telli
 • Ahmet Tevfik Ozan
 • Ahmet Yalçınkaya
 • Ahmet Yesevi
 • Ahmet Yıldız (yazar)
 • Ahmet Ümit
 • Ahmethan Yılmaz
 • Akgün Akova
 • Akif Kurtuluş
 • Akif Paşa
 • Sina Akyol
 • Alaadin Külcüoğlu
 • Ali Asker Barut
 • Ali Cengizkan
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Ali Fahri Karabulut
 • Ali Faik Ozansoy
 • Ali Hikmet
 • Ali Köken
 • Ali Mümtaz Arolat
 • Ali Naili Erdem
 • Ali Nar
 • Ali Püsküllüoğlu
 • Ali Rıza Ertan
 • Ali Tekintüre
 • Ali Ulvi Elöve
 • Ali Yüce
 • Ali Özpalanlar
 • Alperen Yeşil
 • Altay Ömer Erdoğan
 • Ahmet Refik Altınay
 • Andelîb
 • Ani Hatun
 • Arif Damar
 • Arif Dino

A (devam)

 • Arife Hanım
 • Arkadaş Zekai Özger
 • Armağan Ünlü
 • Arzu K. Ayçiçek
 • Asaf Çiyiltepe
 • Asuman Susam
 • Ataol Behramoğlu
 • Nihal Atsız
 • Avni Dökmeci
 • Avni Engüllü
 • Aydın Şimşek
 • Aydınlı Visali
 • Ayhan Hünalp
 • Aykut O. Antmen
 • Ayla Oral
 • Ayten Mutlu
 • Azad Ziya Eren
 • Aşık Çelebi
 • Aşkî Mustafa b. Ömer el-Kilisî

B

 • Bahattin Karakoç
 • Baki Süha Ediboğlu
 • Barış Pirhasan
 • Bayram Durbilmez
 • Bedirhan Gökçe
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Behçet Aysan
 • Behçet Necatigil
 • Bejan Matur
 • Bekir Büyükarkın
 • Bekir Sıtkı Erdoğan
 • Betül Dünder
 • Betül Tarıman
 • Beyaz Arif Akbaş
 • Beşir Ayvazoğlu
 • Beşir Sevim
 • Bilal Kayabay
 • Bilal Kemikli
 • Birhan Keskin
 • Burak yurten
 • Bâki Asiltürk
 • Bülent Ecevit
 • Bülent Özcan

C

 • Cahit Irgat
 • Cahit Koytak
 • Cahit Külebi
 • Cahit Zarifoğlu
 • Nail Çakırhan
 • Can Bahadır Yüce
 • Can Yücel
 • Canan Özer
 • Celâl Sahir Erozan
 • Celâl Sılay
 • Cem Güneş
 • Cemal Oğuz Öcal
 • Cemal Safi
 • Cemal Süreya
 • Cemal Yeşil
 • Cenap Şahabettin
 • Cengiz Bektaş
 • Cengiz Numanoğlu
 • Cenk Gündoğdu
 • Cevat Çapan
 • Cevdet Kudret Solok
 • Ceyhun Atıf Kansu
 • Ceyhun Atuf Kansu
 • Cezmi Ersöz
 • Nesimi Çimen

C (devam)

 • Coşkun Ertepınar
 • Cüneyt Uzunlar

D

 • Demir Özlü
 • Deniz Özerman
 • Dertli
 • Derviş Osman
 • Derya Çolpan
 • Derya Önder
 • Devrim Dirlikyapan
 • Dilaver Cebeci
 • Dost Körpe
 • Doğan Ergül
 • Doğan Kılıçkaya
 • Dursun Ali Erzincanlı
 • Dursun Özden

E

 • Ebubekir Eroğlu
 • Ece Ayhan
 • Edip Cansever
 • Elif Sofya
 • Emin Bülent Serdaroğlu
 • Emrah Altınok
 • Enis Batur
 • Enis Behiç Koryürek
 • Enver Gökçe
 • Enver Topaloğlu
 • Eray Canberk
 • Ercan Yılmaz
 • Ercüment Behzat Lav
 • Ercüment Ekrem Talû
 • Erdem Bayazıt
 • Erdoğan Çokduru
 • Eren Ali Gül
 • Erkan Aktaş
 • Erol Güngör (şair, besteci)
 • Erol Kızıl
 • Ersan Erçelik
 • Ertan Yılmaz
 • Ertuğrul Aydın
 • Ertuğrul Oğuz Fırat
 • Erzurumlu Emrah
 • Esrar Dede
 • Ethem Pertev Paşa
 • Eşrefoğlu Rumî

F

 • Fadıl Öztürk
 • Falih Rıfkı Atay
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Fatih Karataş
 • Fatih Kırtorun
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Ferit Kam
 • Feride Hanım
 • Feridun Fazıl Tülbentçi
 • Ferruh Tunç
 • Fethi Gemuhluoğlu
 • Fuat Çiftçi
 • Fuzûlî
 • Füruzan

G

 • Gelibolulu Mustafa Âlî
 • Giritli Sırrı Paşa
 • Gonca Özmen
 • Gülcemal Durdu
 • Gülseli İnal
 • Gülten Akın
 • Gülşehrî
 • Güvahi
 • Güven Turan

H

 • Hacı Bayram-ı Veli
 • Hacı Ömer Lütfü
 • Hakan Albayrak
 • Hakan Arslanbenzer
 • Hakan Karahan
 • Hakan Şarkdemir
 • Halide Nusret Zorlutuna
 • Halil Kaya
 • Halil İbrahim Özdemir
 • Halim Yazıcı
 • Halim Şefik Güzelson
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Hasan Beydili
 • Hasan Hüseyin Korkmazgil
 • Hasan Mercan
 • Hasan Sezai Gülşenî
 • Hasan İzzettin Dinamo
 • Hasib Dede
 • Hasip Bingöl
 • Hatice Mine Bahadır
 • Hatice Nakiye Hanım
 • Hayati Çitaklar
 • Haydar Ergülen
 • Haydar Harezmi
 • Haşmet
 • Hidayet Karakuş
 • Hıfzı Mehmed Efendi
 • Hilmi Yavuz
 • Himmetzade Abdi
 • Hızır Reis
 • Hulki Aktunç
 • Hüseyin Alemdar
 • Hüseyin Siret Özsever
 • Hüseyin Suat Yalçın
 • Hüseyin Yurttaş
 • Hüseyin Çiftçi

K

 • Kaan Koç
 • Kaan İnce
 • Kadir Aydemir
 • Kadir Karaman
 • Kadir Mısıroğlu
 • Kafzade Abdülhay Çelebi
 • Kami
 • Kara Abdal
 • Karacaoğlan
 • Karamanlı Nizamî
 • Kazasker Mustafa İzzet Efendi
 • Kağızmanlı Hıfzı
 • Kemal Gündüzalp
 • Kemal Özer
 • Yaşar Kemal
 • Kemalettin Kamu
 • Kenan Yücel
 • Kutsiye Bozoklar
 • Kâmran Yüce
 • Küplüceli Öznur
 • Küçük İskender

L

 • Lale Müldür
 • Lütfi Özkök

M

 • M. Fahri Oğuz
 • Mahmut Sezen
 • Mahzuni Şerif
 • Mahmut Makal
 • Makbule Leman
 • Mehmed Esad Efendi (Şeyhülislam Ebuishakzade)
 • Mehmet Akif İnan
 • Mehmet Altun

M (devam)

 • Mehmet Aydın (şair)
 • Mehmet Başaran
 • Mehmet Celal
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Mehmet Erte
 • Mehmet Esat
 • Mehmet Mümtaz Tuzcu
 • Mehmet Ragıp
 • Mehmet Ragıp Karcı
 • Mehmet Salihoğlu
 • Mehmet Solak
 • Mehmet Taner
 • Mehmet Taştan
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Mehmet Çınarlı
 • Melih Cevdet Anday
 • Melisa Gürpınar
 • Mesut Hastürk
 • Metin Altıok
 • Metin Eloğlu
 • Metin Kaygalak
 • Mihrî Hatun
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Muallim Naci
 • Muammer Hacıoğlu
 • Muammer Lütfi
 • Murathan Mungan
 • Munis Faik Ozansoy
 • Murat Menteş
 • Murat Serdar Arslantürk
 • Murat Soyak
 • Murat Çelik (sanatçı)
 • Murathan Çarboğa
 • Mustafa Adil Özder
 • Mustafa Fırat
 • Mustafa Kemal Şen
 • Mustafa Necati Karaer
 • Mustafa Oğuz
 • Mustafa Süreyya Sezgin
 • Mustafa Tarık Orhan
 • Mustafa Yıldızdoğan
 • Mustafa İslamoğlu
 • Muzaffer Tayyip Uslu
 • Muzaffer İlhan Erdost

N

 • Namık Kemal
 • Necdet Evliyagil
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Necmettin Halil Onan
 • Necâtî
 • Nedim Uçar
 • Nedret Gürcan
 • Nef’i
 • Aziz Nesin
 • Nev’îzâde Atâyî
 • Nevzat Çelik
 • Neyzen Tevfik
 • Nezihe Araz
 • Neşati
 • Nida Öz
 • Nigâr Hanım
 • Nihad Sâmi Banarlı
 • Nihat Behram
 • Nilgün Marmara
 • Nimetullah Hafız
 • Niyazi Akıncıoğlu
 • Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
 • Nuran Harirî

N (devam)

 • Nurduran Duman
 • Nureddin Rüştü Büngül
 • Nurullah Genç
 • Nüzhet Erman

O

 • Oktay Rifat Horozcu
 • Oktay Tuncer
 • Olcay Özmen
 • Onat Kutlar
 • Onur Behramoğlu
 • Onur Caymaz
 • Orhan Alkaya
 • Orhan Pamuk
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Orhan Şaik Gökyay
 • Orhon Murat Arıburnu
 • Osman Attilâ
 • Osman Konuk
 • Oya Uysal
 • Oyhan Hasan Bıldırki

P

 • Pir Sultan Abdal

R

 • Rahmi Emeç
 • Rasim Haşmet
 • Recaizade Mahmud Ekrem
 • Recep Kavalcı
 • Refik Durbaş
 • Revani
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Roni Margulies
 • Ruşen Hakkı
 • Rüştü Onur

S

 • Sabahattin Ali
 • Sabahattin Kudret Aksal
 • Sabih Şendil
 • Sabri Altınel
 • Sacit Onan
 • Sadık Miskini
 • Sadık Söztutan
 • Sai Mustafa Çelebi
 • Salah Birsel
 • Salih Aydemir
 • Sami Baydar
 • Leyla Saz Hanım
 • Sedat Şanver
 • Sekkaki
 • Selahattin Batu
 • Selim Tunçbilek
 • Semih Seyyid
 • Sennur Sezer
 • Serhat Çelikel
 • Serkan Ozan Özağaç
 • Seyhan Erözçelik
 • Seyrani
 • Seyyit Nezir
 • Sezai Karakoç
 • Sinan Oruçoğlu
 • Sırrı Çınar
 • Suat Taşer
 • Sumer Omay
 • Sunay Akın
 • Suzan Emine Kaube
 • Süleyman Nazif
 • Süleyman Nesib
 • Süleyman Çelebi (edebiyatçı)
 • Süreyya Berfe

T

 • Tacizade Cafer Çelebi
 • Tahir Alangu

T

 • Tahir Karauğuz
 • Tahir Kutsi Makal
 • Tahir Musa Ceylan
 • Tahir Sakman
 • Tahsin Saraç
 • Talip Apaydın
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Tarık Günersel
 • Tatavlalı Mahremi
 • Tekin Gönenç
 • Tevfik Taş
 • Timuçin Özyürekli
 • Tozan Alkan
 • Turan Oflazoğlu
 • Turgay Fişekçi
 • Turgay Kantürk
 • Turgay Usanmaz
 • Turgut Uyar
 • Tuğrul Asi Balkar
 • Tuğrul Tanyol

U

 • Ulaş Başar Gezgin
 • Öztürk Uğraş
 • Uğur Arslan
 • Uğur Soldan

V

 • Vasfi Mahir Kocatürk
 • Vecdi Bürün
 • Vecihi Timuroğlu
 • Vedat Türkali
 • Veysel Çolak
 • Veysel Öngören
 • Veysi Erdoğan
 • Virani
 • Vüs’at O. Bener

Y

 • Yahya Kemal Beyatlı

Y (devam)

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Yavuz Bülent Bâkiler
 • Yağmur Atsız
 • Yaşar Miraç
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Yıldırım Türker
 • Yılmaz Gruda
 • Yunus Emre
 • Yusuf Emiri
 • Yusuf Hayaloğlu
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Yücel Kayıran
 • Yüksel Önaçan

Z

 • Zafer Yalçınpınar
 • Zeki Ömer Defne
 • Mevlâna İdris Zengin
 • Zerrin Taşpınar
 • Zeynep Hatun
 • Zeynep Uzunbay
 • Ziya Osman Saba
 • Ziya Paşa
 • Ziya Zakir Acar
 • Zühtü Bayar

Â

 • Âlim Kahraman

Ç

 • Çiğdem Altınöz

Ö

 • Ömer Aksay
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Ömer Faruk Toprak
 • Özcan Erdoğan
 • Özdemir Asaf
 • Özgen Seçkin
 • Özhan Hakan
 • Özkan Karaca

Ü

 • Ülkü Tamer

İ

 • İbrahim Abdulkadir Meriçboyu
 • İbrahim Baştuğ
 • İbrahim Kiras
 • İbrahim Sadri
 • İbrahim Tennuri
 • İclal Aydın
 • İhsan Deniz
 • İhsan Raif Hanım
 • İlhami Çiçek
 • İlhan Berk
 • İmdat Demir
 • İnci Okumuş
 • İsa Kocakaplan
 • İsmail Cem Doğru
 • İsmail Karakurt
 • İsmail Kılıçarslan
 • İsmail Safa
 • İsmet Özel
 • İzzet Melih Devrim

Ş

 • Şair Eşref
 • Şakir Sabri Yener
 • Şemsettin Ünlü
 • Şemsi Belli
 • Şeref Bilsel
 • Şeref Hanım
 • Şevket Yücel
 • Şeyh Galip
 • Şeyhî
 • Şeyyad Hamza
 • Şâhidî İbrahim Dede
 • Şükran Kurdakul
 • Şükrü Erbaş
 • Şükûfe Nihal Başar

Ünlü Türk Romancılar – Edebiyat alanında ünlü kişiler

A

 • Abdullah Ziya Kozanoğlu
 • Adalet Ağaoğlu
 • Ahmed Günbay Yıldız
 • Ali Erkan Kavaklı
 • Ali Nar
 • Aydın Arıt
 • Ayşe Kulin

B

 • Mustafa Balel

C

 • Cahit Uçuk

D

 • Demirtaş Ceyhun
 • Duran Çetin

E

 • Ebüssüreyya Sami
 • Erhan Bener
 • Ersin Tezcan

F

 • Fakir Baykurt
 • Fatma Aliye Topuz
 • Feridun Fazıl Tülbentçi
 • Füruzan

G

 • Gülten Dayıoğlu

H

 • Hakan Bıçakçı
 • Halil Gökhan
 • Halil Gülbeyaz
 • Hamdi Koç
 • Hasan Ali Toptaş
 • Haydar Dümen

H (devam)

 • Hikmet Temel Akarsu

K

 • Nihan Kaya
 • Kemal Bilbaşar
 • Yaşar Kemal
 • Kâmuran Şipal

M

 • Mehmet Celal
 • Mehmet Murat İldan
 • Meltem Arıkan
 • Muazzez Tahsin Berkand
 • Murat Menteş
 • Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Mustafa Acunbay
 • Muzaffer İzgü

N

 • Nabizâde Nâzım
 • Nahid Sırrı Örik
 • Nahit Hilmi Özeren
 • Nail Abbas Sayar
 • Namık Kemal
 • Nazan Bekiroğlu
 • Aziz Nesin
 • Nur Yazgan

O

 • Oktay Rifat Horozcu
 • Orhan Pamuk
 • Osman Necmi Gürmen
 • Oğuz Atay

P

 • Pınar Kür

S

 • Sabahattin Ali
 • Sadık Yalsızuçanlar
 • Sadri Ertem
 • Elif Şafak
 • Samipaşazade Sezai
 • Selim İleri
 • Sezai Solelli
 • Suzan Emine Kaube

T

 • Tahir Musa Ceylan
 • Tarık Buğra

U

 • Uğur Becerikli

V

 • Vecdi Bürün
 • Vedat Türkali

Y

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Yiğit Okur
 • Yüksel Önaçan

Z

 • Zafer Hanım

İ

 • İbrahim Örs
 • İhsan İpekçi
 • İskender Pala
 • İzzet Harun Akçay

Ş

 • Şebnem İşigüzel
 • Şemsettin Ünlü
 • Şerif Benekçi

Ünlü Türk Yazarlar – Edebiyat alanında ünlü kişiler

A

 • Abdullah Aymaz
 • Abdullah Manaz
 • Abdullah Rıza Ergüven
 • Abdullah Uçar
 • Abdullah Yavuz Altun
 • Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı
 • Abdülbaki Gölpınarlı
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Abdülhak Şinasi Hisar
 • Abdülmecit Doğru
 • Abidin Dino
 • Aclan Sayılgan
 • Adalet Ağaoğlu
 • Abdülhak Adnan Adıvar
 • Halide Edip Adıvar
 • Adnan Binyazar
 • Adnan Cemgil
 • Adnan Gerger
 • Adnan Turani
 • Adnan Veli Kanık
 • Adnan Ötüken
 • Adnan Özyalçıner
 • Afif Yesari
 • Agah Özgüç
 • Ahmet Ağaoğlu
 • Agop Ayvaz
 • Agâh Sırrı Levent
 • Ahmed Günbay Yıldız
 • Ahmed Resmî Efendi
 • Ahmed Samim
 • Ahmed Vefik Paşa
 • Ahmed Şahin
 • Ahmet Altan
 • Ahmet Antmen
 • Ahmet Arpad
 • Ahmet Arslan (filozof)
 • Ahmet Aziz
 • Ahmet Bedevi Kuran
 • Ahmet Büke
 • Ahmet Cevdet Oran
 • Ahmet Emin Atasoy
 • Ahmet Emin Yalman
 • Ahmet Er
 • Ahmet Ercilasun
 • Ahmet Hakan Coşkun
 • Ahmet Kabaklı
 • Ahmet Karcılılar
 • Ahmet Koçak (yazar)
 • Ahmet Köklügiller
 • Ahmet Levendoğlu
 • Ahmet Lütfi Kazancı
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Ahmet Rasim
 • Ahmet Reşit Rey
 • Ahmet Say
 • Ahmet Selim
 • Ahmet Soysal
 • Ahmet Suphi Furat
 • Ahmet Talat Onay
 • Ahmet Taşgetiren
 • Ahmet Tevfik Ozan
 • Ahmet Tulgar
 • Ahmet Turan Alkan
 • Ahmet Turgut
 • Ahmet Uçar (yazar)
 • Ahmet Yıldız (yazar)

A (devam)

 • Ahmet Yorulmaz
 • Ahmet Çakır (yazar)
 • Ahmet Özdemir (yazar)
 • Ahmet Ümit
 • Ahmet İhsan Tokgöz
 • Ahmet İnsel
 • Ahmet Şerif
 • Ahmet Şimşirgil
 • Aka Gündüz
 • Akdoğan Özkan
 • Akgün Tekin
 • Akif Emre
 • Akif Kurtuluş
 • Akif Paşa
 • Sina Akyol
 • Alaaddin Korkmaz
 • Albert Karasu
 • Alev Alatlı
 • Alev Er
 • Ali Arslan (yazar)
 • Giritli Ali Aziz Efendi
 • Ali Bulaç
 • Ali Canip Yöntem
 • Ali Cengizkan
 • Ali Dündar
 • Ali Emiri Efendi
 • Ali Erkan Kavaklı
 • Ali Gevgilli
 • Ali Kemal
 • Ali Külebi
 • Ali Murat Güven
 • Ali Naci Karacan
 • Ali Nar
 • Ali Nejat Ölçen
 • Ali Rıza Demircan
 • Ali Saydam
 • Ali Vasfi Kurt
 • Ali Vasi Çelebi
 • Ali Çimen
 • Ali Çolak
 • Ali Özpalanlar
 • Ali İhsan Aksamaz
 • Alim Şerif Onaran
 • Alper Canıgüz
 • Alper Sezener
 • Alper Özbilen
 • Alptekin Cevherli
 • Hande Altaylı
 • Ahmet Refik Altınay
 • Amberin Zaman
 • Metin And
 • Arman Kırım
 • Arslan Bulut
 • Artun Ünsal
 • Arzu K. Ayçiçek
 • Asaf Savaş Akat
 • Duygu Asena
 • Asım Bezirci
 • Aslı Der
 • Aslı Erdoğan
 • Aslı Perker
 • Atilla Atalay
 • Atilla Dorsay
 • Atilla Tokatlı
 • Atilla Özkırımlı
 • Nihal Atsız
 • Banu Avar

A (devam)

 • Avner Levi
 • Avni Engüllü
 • Avram Benaroya
 • Avram Galanti Bodrumlu
 • Avram Leyon
 • Ayaz İshaki
 • Aydın Boysan
 • Aydın Ilgaz
 • Aydın Menderes
 • Aydoğan Vatandaş
 • Ayhan Aktar
 • Ayhan Hünalp
 • Aykut O. Antmen
 • Ayla Kutlu
 • Ayla Oral
 • Aysel Özakın
 • Ayten Aydın
 • Ayten Durmuş
 • Aytül Akal
 • Ayça Şen
 • Ayşe Cemile
 • Ayşe Hür
 • Ayşe Kulin
 • Ayşe Sarısayın
 • Ayşe Şasa
 • Ayşegül Devecioğlu
 • Ayşegül Yüksel
 • Ayşenur Yazıcı
 • Azad Ziya Eren
 • Aşkın Güngör

B

 • Babanzade İsmail Hakkı
 • Bahattin Karakoç
 • Bahattin Yıldız
 • Mustafa Balel
 • Barış Adıbelli
 • Barış Müstecaplıoğlu
 • Özcan Başkan
 • Başar Başarır
 • Bedii Faik Akın
 • Behlül Bera
 • Behçet Necatigil
 • Bejan Matur
 • Bekir Büyükarkın
 • Bekir Şahin
 • Beklan Algan
 • Beliz Güçbilmez
 • Bensiyon Pinto
 • Besim Atalay
 • Besim Rasim Abdullah
 • Beşir Ayvazoğlu
 • Beşir Fuat
 • Bilal Kemikli
 • Bilal Şimşir
 • Bilge Karasu
 • Bilge Umar
 • Üstün Bilgen-Reinart
 • Birgül Ayman Güler
 • Bora Bayraktar
 • Bozkurt Güvenç
 • Buket Uzuner
 • Coşkun Büktel
 • Burhan Arpad
 • Burhan Felek
 • Burhan Oğuz
 • Burçak Evren
 • Buğra Atsız

B

 • Bülent Somay
 • Bülent Tanör

C

 • Cahit Zarifoğlu
 • Cahit Öztelli
 • Can Gürzap
 • Can Kozanoğlu
 • Halit Çapın
 • Celal Esad Arseven
 • Celalettin Vatandaş
 • Behçet Çelik
 • Celil Oker
 • Cem Akaş
 • Cem Güneş
 • Cem Yalın
 • Cemal Kutay
 • Cemal Nar
 • Cemal Sağlam
 • Cemal Süreya
 • Cemal Türker
 • Cemal Uşak
 • Cemal Şakar
 • Cemil Cahit Güzelbey
 • Cemil Ertem
 • Cemil Kavukçu
 • Cemil Meriç
 • Cengiz Aktar
 • Cengiz Bektaş
 • Cengiz Gündoğdu
 • Cengiz Çandar
 • Cenk Ağcabay
 • Cevat Fehmi Başkut
 • Cevdet Kudret Solok
 • Hulki Cevizoğlu
 • Ceyhun Atıf Kansu
 • Cezmi Ersöz
 • Cihan Aktaş
 • Cihangir Artun
 • Cihat Burak
 • Ahmet Naim Çıladır
 • Coşkun Ertepınar
 • Cumhur Orancı
 • Cüneyt Uzunlar
 • Cüneyt Ülsever

D

 • D. Mehmet Doğan
 • Deniz Som
 • Dikmen Gürün
 • Dilaver Cebeci
 • Dilek Aslaner
 • Dilek Pakalın
 • Dilek Zaptçıoğlu
 • Dilâra Akıncı
 • Direktör ali bey
 • Dost Körpe
 • Doğan Akhanlı
 • Doğan Atlay
 • Doğan Hızlan
 • Doğan Nadi Abalıoğlu
 • Doğan Yarıcı
 • Doğu Ergil
 • Doğu Yücel
 • Durali Yılmaz
 • Duran Çetin
 • Durmuş Akbulut
 • Dursun Akçam
 • Dursun Özden
 • Dücane Cündioğlu

E

 • Ebubekir Eroğlu

E (devam)

 • Ebubekir Hâzım Tepeyran
 • Ece Temelkuran
 • Ece Vahapoğlu
 • Edibe Sözen
 • Edip Ahmet Yükneki
 • Eflatun Cem Güney
 • Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri
 • Ege Berensel
 • Ekin Atalar
 • Ekrem Dumanlı
 • Ekrem Hakkı Ayverdi
 • Eli Şaul
 • Elif Eda Tartar
 • Elif Çakır
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Elmas Şahin
 • Embiya Ulusoy
 • Emil Galip Sandalcı
 • Emin Karaca
 • Emine Işınsu
 • Emine S. Beder
 • Emine Sevgi Özdamar
 • Emine Uşaklıgil
 • Emine Çaykara
 • Kudret Emiroğlu
 • Emrah Serbes
 • Emre Caner
 • Emre Uslu
 • Engin İnal
 • Enis Batur
 • Enver Baki
 • Eray Canberk
 • Ercan Arıklı
 • Ercüment Ekrem Talû
 • Erdal Atabek
 • Erdal Demirkıran
 • Erdal Sarızeybek
 • Erdal Çetin
 • Erdal Öz
 • Erdem Bayazıt
 • Ece Erdoğuş
 • Eren Ali Gül
 • Erendiz Atasü
 • Ergun Göze
 • Ergün Güler
 • Ergün Poyraz
 • Erhan Afyoncu
 • Azra Erhat
 • Alper Kutay Erke
 • Kemal Ermetin
 • Erol Anar
 • Erol Bilbilik
 • Erol Büyükmeriç
 • Erol Cihangir
 • Erol Haker
 • Erol Mutlu
 • Erol Mütercimler
 • Erol Toy
 • Ersan Üldes
 • Ersin Kalkan
 • Ersoy Yıldırım
 • Ertuğrul Aydın
 • Ertuğrul Kürkçü
 • Ertuğrul Oğuz Fırat
 • Esat Mahmut Karakurt
 • Eser Gürson
 • Eser Karakaş

E (devam)

 • Esin Acıman
 • Esin Afşar
 • Ethem Pertev Paşa
 • Ethem İzzet Benice
 • Etyen Mahçupyan
 • Evangelinos Misailidis
 • Eyüp Can Sağlık
 • Eyüphan Erkul
 • Ezeli Doğanay
 • Eşref Üren

F

 • Fahir İz
 • Fahrettin Altun
 • Fahri Celal Göktulga
 • Fahri Kaya
 • Fahrünnisa Kadıbeşegil
 • Faik Baysal
 • Faik Sabri Duran
 • Fakir Baykurt
 • Falih Rıfkı Atay
 • Faruk Bildirici
 • Faruk Pekin
 • Faruk Sönmezoğlu
 • Faruk Ulay
 • Faruk İremet
 • Fatih Erdoğan
 • Fatih Okumuş
 • Fatih Özgüven
 • Fatma Aliye Topuz
 • Fatma Karabıyık Barbarosoğlu
 • Fazıl Gökçek
 • Ferdi Merter
 • Ferhan Oğuzkan
 • Ferhat Kalender
 • Ferhat Uludere
 • Ferhat Ünlü
 • Ferit Kam
 • Feride Çiçekoğlu
 • Feridun Andaç
 • Feridun Fazıl Tülbentçi
 • Ferit Devellioğlu
 • Ferit Edgü
 • Feryal Tilmaç
 • Fethi Gemuhluoğlu
 • Fethi Naci
 • Fethi Tevetoğlu
 • Feyza Hepçilingirler
 • Figen Alkaç
 • Fikret Başkaya
 • Fikret Ergin
 • Fikret Otyam
 • Filibeli Ahmed Hilmi
 • Fırat Budacı
 • Füsun Akatlı
 • Füsun Erbulak

G

 • Gad Nassi
 • Galip Erdem
 • Gamze Deniz
 • Gani Müjde
 • Gaye Boralıoğlu
 • Gelibolulu Mustafa Âlî
 • İslam Gemici
 • Gençay Gürsoy
 • Giray Karanlık
 • Giritli Sırrı Paşa
 • İsmet Giritli
 • Ziya Gökalp

G

 • Bursalı Gökmenzade Hacı Çelebi
 • Nedim Gürsel
 • Gökdemir İhsan
 • Gökhan Akçura
 • Gül İrepoğlu
 • Gülen İpek Abalı
 • Gülnur Acar-Savran
 • Gülriz Sururi
 • Gülse Birsel
 • Gülseli İnal
 • Gülseren Engin
 • Gülten Akın
 • Gülten Kazgan
 • Gün Zileli
 • Gündüz Vassaf
 • Güney Dinç
 • Güngör Uras
 • Güray Süngü
 • Gürbüz Evren
 • Gürsel Korat
 • Güzide Sabri Aygün
 • Güzin Dino

H

 • Hakan Albayrak
 • Hakan Evrensel
 • Hakan Günday
 • Hakan Karahan
 • Hakan Toker
 • Hakan Şarkdemir
 • Hakkı Süha Gezgin
 • Halid Ziya Uşaklıgil
 • Halide Nusret Zorlutuna
 • Halil Berktay
 • Halil Gökhan
 • Halil Nimetullah Öztürk
 • Halil İbrahim Özdemir
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Haluk Gerger
 • Haluk Şahin
 • Hamdi Koç
 • Hamdi Özyurt
 • Hamdullah Köseoğlu
 • Hanri Benazus
 • Harun Durgun
 • Harun Tokak
 • Harun Özdemir
 • Hasan Akay
 • Hasan Barışcan
 • Hasan Bülent Kahraman
 • Hasan Cemal
 • Hasan Kayıhan
 • Hasan Mercan
 • Hasan Nail Canat
 • Hasan Pulur
 • Hasan İzzettin Dinamo
 • Hasanali Yıldırım
 • Hasip Bingöl
 • Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
 • Hatun Birsen Başaran
 • Hayati Çitaklar
 • Haydar Baş
 • Haydar Ergülen
 • Haydar Çakmak
 • Hayri Ersoy
 • Haşmet Babaoğlu
 • Hekimoğlu İsmail
 • Herkül Millas
 • Hidayet Karakuş

H (devam)

 • Hidayet Şefkatli Tuksal
 • Hıdır Geviş
 • Hıfzı Topuz
 • Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
 • Hikmet Birand
 • Hikmet Feridun Es
 • Hikmet Tanyu
 • Hikmet Temel Akarsu
 • Hikmet Turan Dağlıoğlu
 • Hikmet Ulusoy
 • Hilal Kaplan
 • Hilmi Köksal Alişanoğlu
 • Hilmi Ziya Ülken
 • Hıncal Uluç
 • Hulki Aktunç
 • Ahmed Hulusi
 • Hüsamettin Bozok
 • Hüsamettin Çetinkaya
 • Hüseyin Besli
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Hüseyin Gülerce
 • Hüseyin Hatemi
 • Hüseyin Hilmi Bulunmaz
 • Hüseyin Hüsnü Tekışık
 • Hüseyin Kılıçkan
 • Hüseyin Latif
 • Hüseyin Nail Kubalı
 • Hüseyin Nazım Paşa
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Hüseyin Sadeddin Arel
 • Hüseyin Yurttaş
 • Hüseyin Üzmez

I

 • İbnülemin Mahmut Kemal İnal
 • Yücel İzmirli
 • Zühal İzmirli

J

 • Jak Deleon
 • Jülide Gülizar

K

 • Kaan Arslanoğlu
 • Kadir Aydemir
 • Kadir Mısıroğlu
 • Kadri Öztopçu
 • Halil Fikret Kanad
 • Kandemir Konduk
 • Kaya Yıldırım
 • Kaya Özsezgin
 • Ferzende Kaya
 • Nihan Kaya
 • Kemal Ateş
 • Kemal Baral
 • Kemal Bayram Çukurkavaklı
 • Kemal Gözler
 • Kemal Sayar
 • Kemal Selçuk
 • Kemal Çapraz
 • Kemal Özer
 • Yaşar Kemal
 • Kenan Akyüz
 • Kenan Hulusi
 • Kenan Mortan
 • Kenan Özbel
 • Kerim Korcan
 • Kerime Nadir
 • Reşat Ekrem Koçu
 • Fehmi Koru
 • Kutlukhan Kutlu
 • Kutsiye Bozoklar
 • Kürşat Başar

K (devam)

 • Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi

L

 • Lale Müldür
 • Lale Sarıibrahimoğlu
 • Latife Tekin
 • Levon Panos Dabağyan
 • Leyla Erbil
 • Leyla Navaro
 • Leyla Neyzi
 • Leyla İpekçi
 • Lizi Behmoaras
 • Lorans Tanatar Baruh

M

 • M. Fahri Oğuz
 • M. Kamil Doruk
 • M. Nedim Hazar
 • M. Sunullah Arısoy
 • M.Cenani Kandiya
 • Mahir Kaynak
 • Mahmut Dikerdem
 • Mahmut Tali Öngören
 • Mahmut Yesari
 • Mahmut Çetin
 • Malik Aksel
 • Mario Levi
 • Markar Esayan
 • Mehmet Ali Ağaoğulları
 • Mehmet Ali Birand
 • Mehmet Ali İzmir
 • Mehmet Anıl
 • Mehmet Aycı
 • Mehmet Aydın (şair)
 • Mehmet Açar
 • Mehmet Başaran
 • Mehmet Coral
 • Mehmet Erkan
 • Mehmet Erte
 • Mehmet Esat Bülkat
 • Mehmet Günsür (yazar)
 • Mehmet Güreli
 • Mehmet Hamdi
 • Mehmet Kaplan (yazar)
 • Mehmet Kırkıncı
 • Mehmet Mollaosmanoğlu
 • Mehmet Murat İldan
 • Mehmet Niyazi Özdemir
 • Mehmet Ragıp
 • Mehmet Ragıp Karcı
 • Mehmet Rauf
 • Mehmet Salihoğlu
 • Mehmet Saydur
 • Mehmet Seyda
 • Mehmet Seyit Bey
 • Mehmet Türker
 • Mehmet Türker Acaroğlu
 • Mehmet Uslu (yazar)
 • Mehmet Zeki Aydın
 • Mehmet Çınarlı
 • Mehmet Özcan (yazar)
 • Mehmet Şeker
 • Mehmet Şevket Eygi
 • Mehtap Alnıtemiz
 • Melahat Özgü
 • Melih Cevdet Anday
 • Melisa Gürpınar
 • Meltem Arıkan
 • Meltem İnan
 • Memduh Şevket Esendal

M

 • Memet Fuat
 • Menekşe Toprak
 • Merih Günay
 • Mesut Hastürk
 • Mesut Kara
 • Mete Akyol
 • Mete Çubukçu
 • Metin Altıok
 • Metin Aydoğan
 • Metin Demirhan
 • Metin Eloğlu
 • Metin Kaçan
 • Metin Münir
 • Metin Toker
 • Metin Uca
 • Mıgırdiç Margosyan
 • Mine Gökçe Kırıkkanat
 • Mine Söğüt
 • Minâ Urgan
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Miyase Sertbarut
 • Moris Farhi
 • Muallim Naci
 • Muammer Lütfi
 • Mucize Özünal
 • Muharrem Kubat
 • Muhsin Kızılkaya
 • Müneccimbaşı Ahmed Dede
 • Murathan Mungan
 • Munis Tekinalp
 • Murat Bardakçı
 • Murat Belge
 • Murat Gülsoy
 • Murat Kayacan
 • Murat Serdar Arslantürk
 • Murat Tuncay
 • Murat Uyurkulak
 • Murat Yalçın
 • Murat Çulcu
 • Murat Özyaşar
 • Mustafa Adil Özder
 • Mustafa Akdağ
 • Mustafa Armağan
 • Mustafa Balbay
 • Mustafa Baydemir
 • Mustafa Ekmekçi
 • Mustafa Hoş
 • Mustafa Kamil Zorti
 • Mustafa Karahasan
 • Mustafa Kutlu
 • Mustafa Necati Karaer
 • Mustafa Nihat Özön
 • Mustafa Oğuz
 • Mustafa Ruhi Şirin
 • Mustafa Uysal
 • Mustafa Özdamar
 • Mustafa Özel
 • Mustafa Şekip Tunç
 • Muzaffer Buyrukçu
 • Muzaffer İlhan Erdost
 • Mücap Ofluoğlu
 • Müfide Ferit Tek
 • Müfit Özdeş
 • Mümtaz’er Türköne
 • Münci Kapani
 • Münib Engin Noyan
 • Münir Göle

M (devam)

 • Münir Hayri Egeli
 • Münir Tireli

N

 • Nabi Avcı
 • Naci Bostancı
 • Nadir Paksoy
 • Nail Abbas Sayar
 • Naim Güleryüz
 • Naki Tezel
 • Nazan Bekiroğlu
 • Nebil Özgentürk
 • Necati Cumalı
 • Necdet Pekmezci
 • Necdet Sakaoğlu
 • Necdet Şen
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Necip Hablemitoğlu
 • Necmettin Hacıeminoğlu
 • Necmettin Halil Onan
 • Necmettin Turinay
 • Necmi Sönmez (yazar)
 • Necmiye Alpay
 • Nedim Uçar
 • Nedret Ersanel
 • Nejat Eslen
 • Nejdet Sançar
 • Nermi Uygur
 • Nermin Abadan Unat
 • Nermin Arık
 • Nermin Bezmen
 • Aziz Nesin
 • Nesrin Turhan
 • Nev’îzâde Atâyî
 • Nevzat Asma
 • Nevzat Erdağ
 • Nevzat Kösoğlu
 • Nevzat Çelik
 • Nezih Uzel
 • Nezihe Araz
 • Nezihe Muhiddin
 • Neşe Düzel
 • Nihad Sâmi Banarlı
 • Nihal Bengisu Karaca
 • Nihal Yeğinobalı
 • Nihat Behram
 • Nihat Genç
 • Nihat Nikerel
 • Nihat Sami Banarlı
 • Nijat Özön
 • Nilüfer Açıkalın
 • Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
 • Niyazi Öktem
 • Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu
 • Nora Romi
 • Nora Şeni
 • Nuh Gönültaş
 • Nur Batur
 • Nuran Bayer
 • Nuray Mert
 • Nuray Tekin
 • Nurduran Duman
 • Nureddin Rüştü Büngül
 • Nurettin Topçu
 • Nurhan Karadağ
 • Nuri Pakdil
 • Nuriye Akman
 • Nursel Duruel
 • Nusret Sancaklı

N (devam)

 • Nusret Özcan

O

 • Ogün Deli
 • Okay Tiryakioğlu
 • Oktay Akbal
 • Oktay Rifat Horozcu
 • Füsun Önal
 • Onat Kutlar
 • Onur Caymaz
 • Oral Çalışlar
 • Orhan Alkaya
 • Orhan Asena
 • Orhan Duru
 • Orhan Hançerlioğlu
 • Orhan Karagöl
 • Orhan Koçak
 • Orhan Kural
 • Orhan Pamuk
 • Orhan Şaik Gökyay
 • Orkun Uçar
 • Oruç Aruoba
 • Orçun İmga
 • Osman Akınhay
 • Osman Balcıgil
 • Osman Cemal Kaygılı
 • Osman Engin
 • Osman Necmi Gürmen
 • Osman Pamukoğlu
 • Osman Yüksel Serdengeçti
 • Osman Şahin
 • Osman Şekerci
 • Oya Baydar
 • Oya Uysal
 • Oyhan Hasan Bıldırki
 • Oğuz Abadan
 • Oğuz Atay
 • Oğuz Makal
 • Oğuzhan Atilla İlhan

P

 • Pakize Barışta
 • Pakize Türkoğlu
 • Pakize Özcan
 • Pars Tuğlacı
 • Peride Celal
 • Perihan Mağden
 • Pınar Kür
 • Pınar Selek
 • Pınar Çekirge

R

 • Ragıp Duran
 • Rahşan Ecevit
 • Rakım Çalapala
 • Rasim Özdenören
 • Rav Yeuda Adoni
 • Rav İzak Alaluf
 • Recaizade Mahmud Ekrem
 • Refii Cevat Ulunay
 • Refik Algan
 • Refik Halit Karay
 • Reha Oğuz Türkkan
 • Rekin Teksoy
 • Remzi Oğuz Arık
 • Rengin Soysal
 • Reşat Karakuyu
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Rıfat Bali
 • Rıza Zelyut
 • Roni Margulies
 • Ruhat Mengi

R

 • Rüştü Erata

S

 • Saba Kırer
 • Sabahattin Ali
 • Sabahattin Eyüboğlu
 • Sabih Şendil
 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Sabri Günay Akarsu
 • Sabri Kaliç
 • Sabri Tata
 • Sadettin Demirayak
 • Sadık Söztutan
 • Sadık Şendil
 • Sadrettin Celal Antel
 • Safa Kılıçlıoğlu
 • Peyami Safa
 • Elif Şafak
 • Safiye Erol
 • Safveti Ziya
 • Sahrap Soysal
 • Sai Mustafa Çelebi
 • Salih Akdemir
 • Salim Kadıbeşegil
 • Samet Ağaoğlu
 • Sami Akalın
 • Sami Baydar
 • Sami Kohen
 • Sami Paşazade Sezai
 • Samih Nafiz Tansu
 • Samiha Ayverdi
 • Sarkis Çerkezyan
 • Savaş Ay
 • Saygı Öztürk
 • Türkân Saylan
 • Sebahattin Selek
 • Sedat Laçiner
 • Sefa Sungur
 • Sefer Turan
 • Selahattin Batu
 • Selami Münir Yurdatap
 • Selami Çekmegil
 • Selim Tunçbilek
 • Selçuk Baran
 • Sema Kaygusuz
 • Semavi Eyice
 • Semih Gümüş
 • Semih Seyyid
 • Semih Çelenk
 • Semra Özdamar
 • Senai Demirci
 • Senail Özkan
 • Sennur Sezer
 • Ferhan Şensoy
 • Serdar Altınok
 • Serdar Rifat Kırkoğlu
 • Serkan Oral
 • Sermet Muhtar Alus
 • Sermet Çağan
 • Serol Teber
 • Sevan Nişanyan
 • Sevda Şener
 • Sevgi Soysal
 • Sevim Ak
 • Sevim Burak
 • Sevin Okyay
 • Sevinç Çokum
 • Seyhan Kurt
 • Seyhan Sevinç

S (devam)

 • Seyit Kemal Karaalioğlu
 • Seyla Benhabib
 • Seyyid Ahmet Arvasi
 • Seza Kutlar Aksoy
 • Sezai Solelli
 • Sezer Duru
 • Seçkin Selvi
 • Sibel Eraslan
 • Sibel Köklü
 • Sibel Oral
 • Silvyo Ovadya
 • Sinan Meydan
 • Sinan Oğan
 • Sinan Sülün
 • Sırrı Çınar
 • Soli Özel
 • Solomon Kimhi
 • Soner Çağaptay
 • Stella Aciman
 • Suat Derviş
 • Sulhi Dölek
 • Suna Tanaltay
 • Sunay Akın
 • Sungur turan
 • Suzan Samancı
 • Süheyl Batum
 • Süheyl Ünver
 • Süleyman Karagülle
 • Süleyman Nazif
 • Süleyman Yaşar
 • Süreyya Ağaoğlu
 • Süreyya Yusuf

T

 • Taha Akyol
 • Taha Toros
 • Tahir Alangu
 • Tahir Harimî Balcıoğlu
 • Tahir Karauğuz
 • Tahir Kutsi Makal
 • Tahir Musa Ceylan
 • Tahir Sakman
 • Tahir Tamer Kumkale
 • Tahir Özçelik
 • Tahsin Nahit
 • Tahsin Yücel
 • Talip Apaydın
 • Taner Barlas
 • Tanıl Bora
 • Tarık Buğra
 • Tarık Minkari
 • Tayfun Pirselimoğlu
 • Taşkın Tuna
 • Tekin Gönenç
 • Tekin Sönmez
 • Temel Karataş
 • Temel İskit
 • Teo Grünberg
 • Teoman Erel
 • Ali Teoman (yazar)
 • Tevfik Ebüzziya
 • Tevfik Çavdar
 • Tezer Özlü
 • Timur Ertekin
 • Toksöz Bayram Karasu
 • Toktamış Ateş
 • Tolga Yücel
 • Tuna Kiremitçi
 • Tuna Yılmaz

T (devam)

 • Celal Tuna
 • Tunalı Hilmi
 • Tuncay Mollaveisoğlu
 • Tuncay Özkan
 • Tuncer Cücenoğlu
 • Turan Dursun
 • Turan Oflazoğlu
 • Turgay Fişekçi
 • Turgay Kantürk
 • Tülay German
 • Tülin Şahin
 • Türkel Minibaş

U

 • Ufuk Güldemir
 • Ulaş Başar Gezgin
 • Ulvi Yenal
 • Umay Gedikoğlu
 • Umur Bugay
 • Bülent Usta
 • Uygar Şirin
 • Uzun İhsan Efendi
 • Uğur Becerikli
 • Uğur Mumcu
 • Uğur Soldan

V

 • Vartan Paşa
 • Vartan İhmalyan
 • Vasıf Öngören
 • Vecdi Bürün
 • Vecdi Çıracıoğlu
 • Vecihi Timuroğlu
 • Vedat Günyol
 • Vedat Yenerer
 • Vefa Zat
 • Velid Ebüzziya
 • Veysel Çolak
 • Veysel Öngören
 • Vivet Kanetti
 • Vural Savaş
 • Vüs’at O. Bener

Y

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yakup Barokas
 • Soner Yalçın
 • Yalvaç Ural
 • Yalçın Ergir
 • Yalçın Küçük
 • Yalçın Pekşen
 • Yasemin Bradley
 • Yasemin Çongar
 • Yavuz Bahadıroğlu
 • Yavuz Bülent Bâkiler
 • Yavuz Çekirge
 • Yavuzer Çetinkaya
 • Yağmur Atsız
 • Yaşam Kaya
 • Yaşar Nuri Öztürk
 • Yaşar Çağbayır
 • Yaşar Çağlayan
 • Yekta Kopan
 • Sadık Yemni
 • Yıldırım Keskin
 • Yılmaz Gruda
 • Yılmaz Güney
 • Yılmaz Karakoyunlu
 • Yılmaz Öner
 • Yirmisekiz Mehmed Çelebi
 • Yiğit Bener
 • Yiğit Değer Bengi

Y

 • Yiğit Tuncay
 • Yusuf Akçura
 • Yusuf Atılgan
 • Yusuf Besalel
 • Yusuf Eradam
 • Yusuf Has Hacib
 • Yusuf Kaplan
 • Yusuf Tavaslı
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Yücel Erten
 • Yüksel Önaçan

Z

 • Zafer Karalar
 • Zafer Yalçınpınar
 • Zehra İpşiroğlu
 • Zekeriya Sertel
 • Zeki Coşkun
 • Zerrin Taşpınar
 • Zeynep Dağı
 • Zeyyat Selimoğlu
 • Zihni Küçümen
 • Ziya Adnan
 • Ziya Meral
 • Ziya Paşa
 • Zübeyir Yetik
 • Zühtü Bayar

Â

 • Âlim Kahraman

Ç

 • Çağrı Erhan
 • Çelik Gülersoy
 • Çetin Altan
 • Çetin Öner
 • Çetin Özek
 • Çiğdem Anad

Ö

 • Ömer Bozkurt
 • Ömer Büber
 • Ömer Büyüka
 • Ömer Faruk Akün
 • Ömer Faruk Toprak
 • Ömer Faruk Yaldızkaya
 • Ömer Laçiner
 • Ömer Lekesiz
 • Ömer Lütfi Mete
 • Ömer Madra
 • Ömer Osman Erendoruk
 • Ömer Polat
 • Ömer Sevinçgül

Ö (devam)

 • Ömer Seyfettin
 • Önder Aytaç
 • Öner Gürcan
 • Öner Ünalan
 • Öykü Didem Aydın
 • Erol Özbilgin
 • Özcan Köknel
 • Özcan Özbilge
 • Özdemir Nutku
 • Özen Yula
 • Özgen Seçkin
 • Özgür Bolat
 • Özkan Karaca

Ü

 • Ülkü Ayvaz
 • Ülkü Erakalın
 • Ümit Denizer
 • Ümit Kaftancıoğlu
 • Ümit Kıvanç
 • Ümit Meriç
 • Ümit Oğuztan
 • Ümit Ünal
 • Ümit İzmen
 • Ümüt Aydın
 • Üstün Akmen
 • Üzeyir Garih

İ

 • İbrahim Alaettin Gövsa
 • İbrahim Balaban
 • İbrahim Demirci
 • İbrahim Kiras
 • İhsan Aknur
 • İhsan Bal
 • İhsan Dağı
 • İhsan Ekici
 • İhsan Eliaçık
 • İhsan Oktay Anar
 • İhsan Öksüz
 • İlhami Soysal
 • İlhan Arsel
 • İlhan Başgöz
 • İlhan Egemen Darendelioğlu
 • İlhan Güngören
 • İlknur Güntürkün Kalıpçı
 • İlyas Başsoy
 • İnci Okumuş
 • İoanna Kuçuradi

İ (devam)

 • İpek Ongun
 • İrfan Aktan
 • İrfan Ülkü
 • İskender Pala
 • İsmail Beşikçi
 • İsmail Fenni Ertuğrul
 • İsmail Habib Sevük
 • İsmail Kara
 • İsmail Otar
 • İsmail Çavuş
 • İsmet Arasan
 • İsmet Bertan
 • İsmet Bozdağ
 • İsmet Küntay
 • İsmet Kür
 • İsmet Özel
 • İsmâil Hâmî Dânişmend
 • İstemihan Kapar
 • İvo Molinas
 • İzzeddin Çalışlar
 • İzzet Melih Devrim

Ş

 • Şaban Piriş
 • Şaban Çalış
 • Şahabettin Süleyman
 • Şahan Çoker
 • Şahin Alpay
 • Şahin Yenişehirlioğlu
 • Şahin Çandır
 • Şakir Bilgin
 • Şakir Sabri Yener
 • Şamil Tayyar
 • Şebnem İşigüzel
 • Şebnem Şenyener
 • Şemsettin Yapar
 • Şerafettin Turan
 • Şerif Güralp
 • Şerif Mardin
 • Şerif Yenen
 • Şevket Rado
 • Şeyhmus Diken
 • Şule Yüksel Şenler
 • Şükran Kurdakul
 • Şükrü Elçin
 • Şükûfe Nihal Başar

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE