Dünya güneş etrafında nasıl hareket eder

Dünyanın güneş etrafındaki hareketi nasıldır?

Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi

Yer yuvarlağının hareketleri ve neticeleri(MEVSİMLER)

GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİ

Bu hareketini 365 gün 5 saat 48 dakikada tamamlar.Buna senelik dolanım denir.Yer küre kendi ekseni etrafında hareket ederken bununla beraber saat ibresinin tersi yönünde Güneş etrafında döner.365 günde arta kalan 5 saat 48 dakikalar 4 yılda ortalama olarak 1 gün yapar.Bu yüzden Şubat ayları 3 yıl süresince ;28 gün,4. yıl 29 gün sürmektedir.

(Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi ve neticeleri)

Dünya güneş etrafında dolanırken elips şeklinde izlediği yola yörünge denir.
Bu elips şeklindeki yörüngeden geçen düzleme Yörünge düzlemi yada Ekliptik denir.(Biçim: )
Yer kürenin Güneş çevresindeki hızı;saniyede 30 km’dir.
Dünya Güneş etrafında dönerken 2-3 Ocak’ta Güneşe en yakın konumda bulunmaktadır.Bu konuma günberi denir.
Dünyanın güneşe olan uzaklığı 147 milyon km’dir.Dünyanın Güneşe en yakın olduğu bu dönem de Güneşin çekim tesirinin artmasına bağlı olarak Dünyanın dönüş hızı da artar.Bu yüzden Şubat ayları kısa sürer.
Dünya Güneş etrafında dönerken 3-4 Temmuzda Güneş’e en uzak konumda bulunmaktadır.Bu konuma günöte denilmektedir.Bu tarihte Dünyanın Güneş’e olan uzaklığı 152 milyon km’dir.Dünyanın Güneş’e en uzak konumda olduğu bu zamanda,Güneşin çekim Gücünün azalmasına bağlı olarak da Eylül Ekinoksu iki gün gecikmeyle 23 Eylül olmaktadır.
Yer kürenin ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi bir biri üstüne oturmazlar;aralarında 230 27/ bir açı vardır.Bu yüzden yerin ekseni ekliptiğe dikey değildir;aralarında 660 33/ bir açı vardır.Bu açılar sebebiyle;
1-Mevsimler oluşur
2-İki yarım kürede aynı anda değişik mevsimler yaşanır.
3-Gece gündüz süreleri yıl süresince Ekvator dışındaki yerlerde değişkenlik gösterirken Gece gündüz süreleri arasındaki fark ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.
4-Güneş ışınlarının Yer küreye dik geldiği noktalar yıl içerisin değişmektedir.Güneş ışınları,yıl süresince yalnız dönenceler arasına tam dik olarak düşmektedir.
5-Güneş ışınlarının yere düşme açıları değişmiş olur. Dünya güneş etrafında döndükçe ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi arasındaki açıda değişmektedir.Bu açı değişikliği ise Güneş ışınlarının düşüş açısını etkilemektedir. Buna bağlı olarak da senelik ısı farkları oluşmaktadır.
6-Güneşin doğuş ve batış saatlerinin devamlı değişmesi
7-Güneş ışınları dönencelere yılda bir kez ekvatora iki kez dik gelmektedir.
8-Yer yüzündeki her hangi bir yerin Güneş enerjisini yıl süresince değişik ölçülerde alması
9-Şimal ve cenup kutup dairelerinde gündüz ve gece süresi 24 saatten fazla olup kutuplarda yazlar aydınlık,kışlar karanlıktır.
*Mevsimlerin oluşumunu elde eden etmenler
1- Dünya eksenin Ekliptikle yapmış olduğu açı önemlidir.(660 33/ ) ve bir başka deyişle Ekvator ile Ekliptik arasındaki açı 230 27/ dır.
2- Yerin Güneş çevresindeki hareketidir.
*Eğer Dünyanın yörüngesi elips şeklinde değilde tam bir daire olsaydı tüm mevsimlerin süreleri birbirine eşit olurdu.Sadece Elips şeklindeki yörüngesi üstünde durağan(durgun) bir hızla ilerleyen yer,birbirine eşit zamanlarda eşit kavisler alamaz.Bu yüzden mevsimlerin süreleri değişiktir. ÖRN.:KYK’da kış 89 gün,Yaz 93 gün 7 saat

*Eğer ekvatorla ekliptik düzlemi arasındaki 230 27/ bir açı olmasaydı bu iki düzlem birbirine çakışacak yerin ekseni ile ekliptik içinde 900 lik açı olacaktı Doğrusu Yerin ekseni ekliptik düzlemine dik olsaydı o süre yalnız ekvator Güneş ışınlarını daima 900 ile alırdı,güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru giderek küçülür ve bu açılar yıl süresince asla değişmeyeceğinden yer yüzünde her hangi bir nokta yıl süresince asla değişmeyeceğinden yer yüzünde her hangi bir nokta yıl süresince güneşten hep aynı derecede enerji alacak mevsimler meydana gelmeyecekti sadece hep aynı mevsim yaşanacaktı
*Ekliptik ile Ekvator arasındaki açı 230 27/ değil de 300 olsaydı,mevsimler gene oluşurdu,fakat Güneş ışınlarının tam dik olarak düşmüş olduğu alan(Tropikal Dönem)genişler;kışlar daha şiddetli,yazlar daha sıcak geçerdi.
*Ekliptik ile Ekvator arasındaki açı 230 27/ dan daha azca olsaydı;
Güneş ışınlarının düşmüş olduğu alan daralır,dönemler arası ısı farkı azalırdı.O halde 230 27/
lik Şimal ve Cenup enlemleri kuzeyde ve güneyde Güneş ışınlarının dik düşmüş olduğu alanın sınırlarını belirlemektedir.

Resimi büyültmek için tıklayın. Orjinal Boyut: 748×517

23 EYLÜL DURUMU:

-Güneş ışınları Ekvator üstüne 900 lik bir açı ile düşer.21 Mart’ta olduğu benzer biçimde Yer’in her iki yarım küresi eşit oranda aydınlandığından gece-gündüz süreleri eşittir.Bu güne gün-gece eşitliği(Ekinoks)denir.
-Bu tarihten sonrasında Güneş ışınları K.Y.K.’ye küçülen açılarla düşerken G.Y.K.’ye büyüyen açılarla düşecektir.
-Bu dönem K.Y.K.’de güz,G.Y.K.’de ilkbahar başlangıcıdır.
-Bu tarihte Güneş ışınları Ekvator’a 900 ile düştüğünde Ekvatorda düz zeminlerde öğle vakti cisimlerin gölgeleri sıfır olur doğrusu yoktur. Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe uzar.K.Y.K.’de gölge yönleri kuzeye,G.Y.K.’de güneye doğrudur.
-450 Paralelinde öğlen gölge boyu cisimlerin boyuna eşittir.

21 ARALIK DURURMU:

-Dünyanın güneyi Güneşe dönüktür.
-230 27/ Paralel Dairesi(Oğlak dönencesine)ne öğle zamanı Güneş ışınları tam dik olarak gelir.
-Cenup Yarım Küre’de yaz gündönümü yaşanır.Güneye gidildikçe gündüz süresi uzar.
-Şimal yarım kürede kış gündönümü yaşanır.
-Kuzeye gidildikçe gece süresi uzar.
-Aydınlanma dairesi(çizgisi)kutup dairelerinden geçer.Şimal kutup dairesini karanlıkta Cenup Kutup Dairesini aydınlıkta bırakır.
-K.Y.K.’de en uzun gece, en kısa gündüz;G.Y.K.’de en uzun gündüz,en kısa gece yaşanır.
-Güneş ışınları;bu tarihten sonrasında G.Y.K.’nin daha bir büyük kısmına daha dik açılarla, K.Y.K.’nin daha azca bir kısmına daha ufak açılarla düşecektir.
-Bu tarihten sonrasında K.Y.K.’de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya adım atar 21 Mart’ta gece ile gündüz süreleri eşitlenir.Gündüzlerin uzaması gecelerin kısalması 21 Haziran’a kadar devam eder.
-Bu tarihte oğlak dönencesinin kuzeyinde bulunan cisimlerin gölge yönü kuzeye,güneyinde bulunan cisimlerin gölge yönü ise güneye doğrudur.Oğlak dönencesindeki cisimlerin gölgesi ise sıfırdır.

21 MART DURURMU:

-Bu tarihte, her iki yarım kürede de gece ve gündüz süresi eşittir.Gece ve gündüz süresinin eşitliği durumuna Ekinoks denilmektedir.
-Bu zamanda Güneş ışınları yalnız Ekvatora tam dik olarak düşer ve yalnız Ekvatordaki cisimlerin gölge uzunlukları sıfır olur.Bu tarihten sonrasında Güneş ışınları Şimal Yarım Küre’ye daha büyüyen açılarla geleceğinden K.Y.K:’de gündüzler uzamaya geceler kısalmaya adım atar.Bu durum 21 Haziran’a kadar devam eder.
-G.Y.Küreye ise Güneş ışınları küçülen açılarla düşecektir.
-Bu tarih;K.Y.K.’de ilkbahar;G.Y.K.’de güz başlangıcıdır.
-Ekinoks dönemleri olan 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş Işınları 450 şimal ve cenup enlemlerine 450 lik bir açıyla düştüğünden,bu enlemdeki cisimlerin gölge uzunlukları cisimlerin uzunluklarına eşittir.

21 HAZİRAN DURUMU:

-K.Y.Küre bir başka deyişle Dünyanın kuzeyi Güneş’e daha dönüktür.
-Güneş ışınları 230 27/ Şimal enlemindeki Yengeç dönencesine öğle zamanı tam dik (900)olarak gelir.
-Şimal Yarım Küre’de yaz gündönümü yaşanır.Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar.Bu tarihte K.Y.K. en uzun gündüz en kısa gece yaşanır.Sadece bu tarihten sonrasında K.Y.K.’de gündüzler kısalmaya,geceler uzamaya adım atar.
-23 Eylül’de gece ile gündüz süreleri eşitlenir.Gündüzlerin kısalması ve gecelerin uzaması 21 Aralığa kadar devam eder.
-G.Y.Küre’de kış gündönümü yaşanır.
-Güneye gidildikçe gece süresi uzar.Bu tarihte Cenup yarım Kürede en uzun gece en kısa gündüz yaşanır.
-Güneş ışınları;Bu tarihten sonrasında K.Y.K.’nin daha büyük bir kısmına daha büyük açılarla ,G.Y.K.’nin daha azca bir kısmına daha ufak açılarla düşecektir.
-Bu tarihte Yengeç dönencesindeki cisimlerin gölge uzunlukları sıfırdır.

-Yengeç dönencesinin kuzeyindeki cisimlerin gölge yönleri kuzeye,güneyindekilerin ki güneye doğrudur.
-Bu tarihte aydınlanma çizgisi kutup dairelerinde teğet geçer.
-Bu tarihte Şimal Kutup Dairesi devamlı aydınlık,Cenup kutup dairesi devamlı karanlıktır.

NOT:21 Mart ve 23 Eylül Durumu şu şekilde özetlenebilir:
Güneş ışınlarının dik olarak geldiği bölgeler 21 Haziran’dan 21 Aralık geçmişine kadar 6 ay içinde,Yengeç dönencesinden Oğlak dönencesine;21 Aralık’tan 21 Haziran’a öteki 6 ayda Oğlak dönencesinden Yengeç dönencesine doğru yer değiştirmektedir.Bir yıl içinde güneş ışınlarının dik olarak geldiği bölgeler iki dönence içinde gidiş ve dönüş şeklinde bir hareket yapar.Bu hareket esnasında Güneş ışınları Ekvator üstüne iki kez dik olarak gelir.Bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül’dür.Bu duruma Ekinoks denir.
Bu tarihte;
-İki yarım kürede eşit aydınlanır.
-Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer.
-Yer ekseni ile aydınlanma dairesi çakışır.
-Dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşittir.
-Ekvator çevresi daha çok ısınır.
-Her iki yarım küre için bahar başlangıçlarıdır.

(Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi ve neticeleri)

GÜNEŞ GÜNÜ:Her hangi bir boylam Güneş’in tam karşısında iken,Dünya bir turunu atarak aynı meridyenin gene Güneş’in tam karşısına gelmesine kadar geçen süredir.Bu süre 24 saattir.
AY GÜNÜ:Her hangi bir boylam Ay’ın tam karşısında iken ,Dünya bir turunu atarak aynı meridyenin gene Ay’ın tam karşısına gelmesine kadar geçen süredir.Bu süre 24 saat 50 dakikadır.Ay günü Güneş gününde 50 dakika daha uzundur.Bundan dolayı Dünya dönerken Ay’da bir miktar dönmüş oluyor.Bu yüzden takvimlerini Ay gününe nazaran ayarlayan İslam ülkelerinin yılları,takvimlerini Güneş gününe nazaran ayarlayan ülkelerden 10-11 gün farklıdır.Her yıl Ramazan ayı ve Dini bayramların 10-11 gün erken gelmesi bu durumda meydana gelmektedir.

GÜNEŞ IŞINLARININ DÜŞÜŞ AÇISININ HESAPLANMASI

Güneş ışınlarının bir enleme düşüş açısı biliniyorsa,öteki enlemlere de düşüş açısı hesaplanabilir.
Bunun için;
a)Güneş ışınlarını her hangi bir enleme kaç aşama ile düştüğünün
b)Güneş ışınlarının düşüş açısının bilinmiş olduğu yer ile güneş ışınlarının düşüş açısının bulunacağı yer arasındaki enlem farkının bilinmesi gerekir.
ÖRNEK:21 Mart’ta 600 şimal enleminde bulunan bir yere Güneş ışınları kaç derecelik bir açıyla düşer?
Cevap olarak:21 Mart’ta Güneş ışınları Ekvator’a 900 ile düşer.Ekvator ile 60. enlem içinde 600 lik fark vardır.O halde Güneş ışınları 60. enleme 600 daha yatık düşecektir.
Doğrusu 900 –600 =300 ile düşecektir.

 

ÖRNEK:21 Aralık’ta Güneş ışınları 300 şimal enlemine kaç derecelik bir açıyla düşer?
21 Aralık’ta Güneş ışınları 230 lik cenup paraleline 900 ile düşer.230 Cenup paraleli ile 300 şimal paraleli içinde 230+300 =530 fark vardır.Buna nazaran 300 şimal paraleline Güneş ışınları 530 daha yatık düşecektir.
Doğrusu 900-530=370 ile düşecektir.

Güneş, Dünya ve Ay

Güneş, Dünya ve Ay

Bulutsuz bir günde gökyüzüne baktığımızda Güneş’i, gece ise Ay ve yıldızları görürüz. Güneş, Dünya, Ay ve tüm yıldızlar uzay adında olan sonsuz bir boşluk içinde bulunmaktadır. Günümüzde Güneş, Dünya ve Ay’ın küreye benzediğini biliyoruz.

Geçmişte insanoğlu Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri hakkında değişik görüşler ortaya atmışlardır. Anaximenes’e nazaran (M.Ö. 585-525) Dünya düz bir sini benzer biçimde olup hava içinde yüzer, Güneş ise ince bir yaprak benzer biçimde gökyüzünde hareket edermiş. Mısırlı bilim adamları da Dünya’nın sini biçiminde bulunduğunu, ortasında verimli bir çukurluk çevresinde yüksek dağlar bulunduğunu ve bu tepsinin suda yüzdüğünü ortaya aymışlar.

Yukarıdaki düşüncelerden de anlaşıldığı suretiyle insanoğlu meraklarını gidermek amacıyla devamlı araştırmalar yapmışlardır. Bilim adamları, uzay ve gök cisimlerinin gizemini çözmek amacıyla gözlem evleri kurmuş, teleskopu buluş etmişlerdir. Teleskop, gök cisimlerini gözlemek amacıyla kullanılıp Güneş, Dünya ve Ay’ın bilinmeyen birçok yönünü çözmemizi elde etmiştir.

• GÜNEŞ: Fazlaca sıcaktır ve yanmakta olan gazlardan oluşan alevden bir topa benzer. Fazlaca kuvvetli bir ısı ve ışık deposudur. Güneşin kuvvetli ışığı gözlerimiz için fazlaca zararlıdır. Bu yüzden hiçbir süre güneşe çıplak gözle, bilhassa de teleskop ve dürbün ile bakılmamalıdır.

• DÜNYA: Güneşin çevresinde dolanan bir gezegendir. Dünyanın katmanlardan oluşan bir küreye benzediğini dördüncü sınıfta öğrenmiştik.

• AY: Küre biçiminde bir gök cismidir. Ay’dan gelen ışığın deposu Güneş’tir. Ay’ın kendi ışığı yoktur. Bu yüzden dürbün ve teleskopla bakılabilir.

Meydana getirilen gözlemlere nazaran, Ay’ın çapını 1 birim olarak kabul edersek Dünya’nın çapı 4 birim, Güneş’in çapı ise 400 birimdir. Öteki bir ifade ile Güneş’in çapı: Dünya’nın çapının 100, Ay’ın çapının ise 400 katıdır.

Ay, Dünya’dan ortalama 348 bin km uzaklıkta, Dünya’ya en yakın gök cismidir. Güneş ise fazlaca uzaktadır. Güneş, Dünya’ya Ay’dan 400 kez daha uzaktadır. Güneş, Ay’dan fazlaca büyük olmasına karşın, Dünya’ya olan uzaklıklarının değişik olması sebebiyle aynı büyüklükteymiş benzer biçimde görünür. Camdan dışarı bakmış olduğunuzda uzaktaki bir arabayı, yakındaki bir otomobilden daha ufak görürsünüz. Bundan dolayı cisimler uzaklaştıkça gerçek boyutlarından daha ufak görünürler. Aslen gerçekte aralarında bu kadar büyüklük farkı yoktur. Siz de benzer örnekler verebilir misiniz?


Gece ve Gündüz Nasıl Oluşur?

Fazlaca eskiden insanoğlu gökyüzündeki Güneş ve Ay’ın, Dünyanın çevresinde döndüğüne inanılırdı. Günümüzde ise Dünya’nın, Güneş’in etrafında döndüğünü biliyoruz. Dünya bununla beraber devamlı olarak kendi etrafında da dönmektedir.

Bir el feneri Güneş olarak düşünülürse, önüne konulmuş olan topun bir tarafı aydınlanırken, öteki tarafı karanlık kalır.

Bu durumda sizce gündüz nasıl geceye, gece nasıl gündüze dönüşür?

Dünya’mızın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.

Konuşmalarımızda “Güneş dünyaya geldi.” , “Güneş battı.” sözlerini sıkça kullanırız. Bu sözlerden ne anlıyorsunuz?

• Dünya’nın, kendi etrafındaki dönüş hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur.
• Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süreye bigün adı verilir.
• Bir günlük süre içinde bir kez gündüz, bir kez gece olur.
• Dünya’nın ışık alan bölümlerinde gündüz, ışık almayan bölümlerinde ise gece yaşanır.
• Gece ve gündüzden oluşan bir günlük süre, Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüş hareketinin tamamlandığı tabiat vakasıdır.
• Saat ise insanların, Dünya’nın bu hareketini tamamladığı bir günlük süreyi, 24 süre dilimine ayırmasıyla oluşturduğu bir süre süresidir.
• İnsanlar bir günlük süreyi 24 saat kabul etmişlerdir.

Tarih süresince insanoğlu, zamanı gittikçe daha ufak parçalara bölüp ölçmüşlerdir. Zamanı günlere bölmek tarlalarda çalışanlar ve avcılar için önemliydi. Sonraları, fabrikada çalışanlar için ücretlerini belirlemede saatler ön plana çıkmıştır. Günümüzde ise bilim adamları, dakika, saniye ve daha ufak süre dilimleri kullanmaktadır. Tüm bu ölçüler, devrin şartlarına nazaran değişiklik göstermektedir. Saat, dakika, saniye ve öteki ölçüler, insanoğlu tarafınca şartlara nazaran belirlenmiştir
Güneş mi Yoksa Dünya mı Hareket Ediyor?

Hepiniz çeşitli taşıtlarla seyahat etmişsinizdir. Süratli hareket eden bir otomobilde ya da trende seyahat yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri, hızla hareke ediyorlarmış benzer biçimde görünür. Oysa siz hareketli, ağaçlar ve direkler ise hareketsizdir.

Dünya dönmekte ve Güneş’in etrafında dolanmaktadır. Buna karşın biz, bunu hissetmez; yeryüzü durağan(durgun), Güneş’i hareketliymiş benzer biçimde hissederiz.

Artık biliyoruz ki hareket eden Güneş değil, Dünya’dır. Güneş’i hareketliymiş benzer biçimde hissetmemizin sebebi ise Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir.

Dünya’mızın hareketlerini bir topacın dönüşüne benzetebiliriz. Topaç kendi ucunda dönerken zemin üstünde de daireye benzer bir yol üstünde dolanır.
Dünya’mızın Güneş etrafındaki hareketi de, topacın dönerken yerdeki dolanımına benzer. Dünya kendi çevresinde dönerken bir taraftan da Güneş’in çevresinde dolanır.
Dünya bu dolanımını ne kadar sürede tamamlar?

Aşağıdaki resimde Dünya’nın Güneş’in çevresindeki dolanımını görüyorsunuz.

• Dünya, kendi etrafında dönerken bununla beraber güneşin çevresinde de dolanır.
• Bu dolanımı düşsel bir çizgi üstünde gerçekleştirir.
• Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımına dönme ya da devir adı verilir.
• Dünya, Güneş etrafındaki bir tam dolanımını 365 günde tamamlar.
• Bu süreye 1 yıl adı verilir.

Gün ve yıl, Dünya’nın hareketleri sonucu oluşan süre dilimleridir. Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü tamamlamasıyla oluşan bir senelik süre, insanoğlu tarafınca ay ve hafta benzer biçimde süre dilimlerine ayrılmıştır.

AY’IN HAREKETLERİ

Ay’ın Dünya ve Güneş’ten fazlaca ufak bulunduğunu, Dünya’dan bakıldığında ortalama olarak Güneş’le aynı büyüklükte göründüğünü öğrendik. Bundan dolayı Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir. Bu yüzden öteki gök cisimlerinden büyükmüş benzer biçimde gözükür.

Bulutsuz gecelerde Ay’ı değişik şekillerde görebiliriz. Ay’ı görebildiğimize nazaran Ay’dan gözümüze ışık gelmektedir. Oysa Ay bir ışık deposu değildir. Size nazaran Ay’dan gelen ışığın deposu nedir?

Dünya’mız benzer biçimde Ay’ın da hareketleri vardır.

1. Kendi etrafında döner.

2. Dünya’nın etrafında dolanır.

3. Dünya ile beraber Güneşin etrafında dolanır.

Alican Gözlem Yapıyor…

Meraklı Alican Ay’ın evrelerini merak etmiş. Her akşam oturup teleskopuyla Ay’ı gözlemlemiş.

Günler birbirini takip etmiş. Ay’ı hep değişik şekillerde gözlemlediği için Ay’ın değişik evrelerinin bulunduğunu anlamış.

Fakat bu gözleminde bir şey dikkatini çekmiş. Her gece ayın hep gülen yüzünü görüyormuş. Bigün bile Ay’ın arka tarafını görememiş. Bunun nedenini araştırmaya karar vermiş.

Ay da Dünya benzer biçimde kendi etrafında döner. Ay’ın kendi etrafındaki bir tur dönme süresi ile Dünya etrafındaki bir tur dolanma süresi birbirine eşittir. Bu süre 28 gündür. Bu zamanların eşit olması sebebiyle Ay’ın hep aynı yüzü görülür. Arka yüzü hiçbir süre görünmez. İki dost karşı karşıya durduğunuzu düşünün. Dostunuz kendi etrafında dönerken bununla beraber sizin etrafınızda dolansın. Çevrenizde dolanıp bir tur attığında yüzünün gene size dönük olması bu durum ile aynıdır.
Ay’ın ışığını Güneş’ten aldığını öğrenmiştik. Kimi zaman Ay’ı göremeyebiliriz. Eğer Ay’ın Dünya’ya bakan tarafı güneş ışığını almıyorsa onu gözlemleyemeyiz.

Ay’ın görünümleri, 28 günlük dönme hareketi süresince değişen ve tekrarlanan tabiat vakasıdır.
Dünya’dan bakıldığında Ay’ın Dünya çevresindeki dolanım süresince, görünümünde tertipli değişmeler vardır. Ay’ın görünüşünde belirli aralıklarla tekrarlanan bu değişikliklere Ay’ın evreleri adı verilir. Ay’ın dört ana evresi vardır:

Ay’ın evreleri; Dünya’nın kendi çevresindeki hareketi ile, Ay’ın Dünya etrafındaki dolanımı sonucu oluşur.
6.sayfadaki resimde, Güneş’in Dünya ve Ay’ı nasıl aydınlattığını görüyorsunuz. Resmi inceleyiniz.

Onlarca defa Ay’a bakmışsınızdır. Peki gördüğünüz şekiller aşağıdaki şekillere benziyor muydu?
Öğrendiğiniz evrelerin şekillerini gösteriniz. Hangi biçim hangi evreyi temsil ediyor?

Ay’ın bu dört ana evresinin haricinde değişik şekillerin de bulunduğunu görüyoruz. Bu ara evrelerin adları şekillerinden de anlaşılacağı benzer biçimde hilal evresi ve şişkin evredir. Yukarıdaki biçim üstünde bu evreleri de izah edebilir misiniz?
Dünyamızın şekli nasıldır?

Dünyamızın yuvarlak bulunduğunu nasıl ispatlarız?

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE